×

 

Håkan Sörman

Porträttbild av Håkan Sörman

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i kvalitetsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande Karolinska Universitetssjukhuset och seniorkonsult Compass Rekrytering AB.

Tidigare uppdrag: Landshövding i Jönköpings län, VD för Sveriges Kommuner och Landsting, stadsdirektör i Södertälje kommun, kommunchef i Täby. Regeringens utredare av den kommunala kostnadsutjämningen. Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB, KPA Pension AB, SKL Kapitalförvaltning AB och Dagens Samhälle AB.

Aktieägande i bolaget: 794 aktier varav 444 aktier via närstående.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare