×
 

Håkan Sörman

Porträttbild på Håkan Sörman.

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelsens ordförande sedan 2022. Ledamot i kvalitetsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande Karolinska Universitetssjukhuset och seniorkonsult Compass Rekrytering AB.

Tidigare uppdrag: Landshövding i Jönköpings län, VD för Sveriges Kommuner och Landsting, stadsdirektör i Södertälje kommun, kommunchef i Täby. Regeringens utredare av den kommunala kostnadsutjämningen. Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB, KPA Pension AB, SKL Kapitalförvaltning AB och Dagens Samhälle AB.

Aktieägande i bolaget: 1 114 aktier varav 444 aktier via närstående.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.