×
 

Skol- och samhällsutveckling

En del av AcadeMedia Academys uppdrag är att bidra till och lära av samhälls- och skolutvecklingen genom att medverka i olika nationella och internationella sammanhang.

Som en stor aktör inom utbildningssektorn vill AcadeMedia vara med och ta ansvar i viktiga skol- och samhällsfrågor. Detta sker bland annat genom Academys medverkan i olika externa sammanhang. Genom att samverka, lära av andra, bidra och ta ansvar är vi med och driver utvecklingen av utbildning, både nationellt och internationellt.

Ett leksaks-jordklot som hålls av ett litet barns händer

Lärande för hållbar utveckling

Som en del av AcadeMedias arbete med att stärka kopplingen mellan samhälls- och skolutveckling arbetar Academy fokuserat med lärande för hållbar utveckling. Vi har tagit fram stöd och inspiration för medarbetares kompetensutveckling samt strukturer för att dela goda exempel från våra verksamhet. Vi har också påbörjat FoU-insatser för utveckla undervisningen om hållbarhet.

Academys arbete för skol- och samhällsutveckling

Exempel på samarbeten kring viktiga utbildnings- och samhällsfrågor där Academy är med och bidrar och lär.

Siffran 1

Internationellt

Internationella samarbeten med exempelvis UNESCO, Varkey Foundation och T4 Education för att stärka utbildningsfrågornas betydelse.

Nationellt

Academy deltar i flera forskningssamarbeten och nätverk, exempelvis SNS-studien Lärdomar om integration samt Samling för fler lärare

AcadeMedia

Academy bidrar i arbetet för att utveckla undervisning om hållbarhet i alla AcadeMedias verksamheter.

Verksamhetsstöd

Academy bidrar med stöd och nätverk till verksamheter i frågor som rör exempelvis hållbarhet samt skol- och samhällsutveckling.

Du kanske också är intresserad av