×
 

Pedagogutveckling

Academy har i uppdrag att bidra till pedagogers möjlighet att utveckla och förfina sin undervisning; för god utbildning för alla. Genom Academys insatser för pedagogisk personal möjliggörs både yrkesfördjupning och karriärutveckling.

Academy verkar på uppdrag av olika aktörer i AcadeMedia, såväl koncernledning och styrelse som enskilda enheter och skolor. Med bred kompetens och stort nätverk bidrar Academy på många sätt i kompetensutvecklande insatser för pedagogiska medarbetare.

Kvinna står vid en whiteboard-tavla och ser glad ut

Academy delar och kunskapsintegrerar

Academys arbetsprocesser bygger på att dela och kunskapsintegrera. När en verksamhet önskar hjälp att ta fram exempelvis en digital utbildning delas utbildningsinsatsen vidare till alla medarbetare via AcadeMedias utbildningswebb. Det kan röra sig om stöd för lektionsdesign, tillgänglig lärmiljö, att främja närvaro och systematisk kvalitetsutveckling av undervisningen. Delar av Academys utbildningar för pedagogisk personal öppnas också upp för alla intresserade, oavsett om du arbetar i AcadeMedia eller ej.

Academys uppdrag för pedagogiska medarbetare

Exempel på olika former av insatser och samarbeten mellan Academy och våra uppdragsgivare i AcadeMedia.

Siffran 1

AcadeMediagemensamt

Insatser som berör hela utbildningskedjan, så som kontinuerliga digitala After School-träffar.

Segment och skolform

Skolformsspecifika kurser, exempelvis betyg- och bedömningsutbilning i samarbete med Karlstad Universitet.

Verksamhet

Uppdrag utifrån en särskild verksamhets behov, till exempel utbildning för KLARA teoretiska gymnasiums matematiklärare.

Enhet

Insatser för enskilda enheter, exempelvis stöd och input vid kollegial samverkan på en skola.

Du kanske också är intresserad av