×
 

Medarbetarutveckling

I AcadeMedia arbetar många som inte är direkt knutna till det pedagogiska arbetet och undervisningen. Academy bidrar med stöd och stimulans till alla medarbetare och roller i organisationen.

Academy skapar forum och nätverk för att stärka många olika yrkesgrupper och specialistroller i AcadeMedia. Supportmedarbetare, medicinsk kompetens, vaktmästare, skoladministratörer, intendenter, koncernledning, måltidspersonal med flera - alla har viktiga uppdrag som skapar förutsättningar för att vi genom utbildning förändrar människors liv och skapar en bättre och mer hållbar framtid.

En elev och SYV sitter och pratar i ett kontorsrum. SYV:en ler mot eleven

Kultur- och kompetensstärkande insatser

På uppdrag av koncernledning, segment och verksamheter bidrar Academy på olika vis med kultur- och kompetensstärkande insatser för alla medarbetare. Det kan handla om att utveckla både koncerngemensam och versamhetsspecifika introduktionsutbildningar för att välkomna nya medarbetare, att genomföra digitala supportträffar för att främja samarbete och samhörighet eller att möjliggöra terminsvisa seminarier för exempelvis elevhälsans medicinska insats för att stärka en yrkeskompetens.

Academys medarbetaruppdrag

Exempel på forum, nätverk och utbildningar för AcadeMedias medarbetare och olika yrkesgrupper där Academy bidrar.

Siffran 1

AcadeMedia för alla

Koncerngemensamma utbildningar som introduktionskurs om AcadeMedia samt GDPR-utbildning.

Inspiration och event

Kulturstärkande, informerande och inspirerande insatser, till exempel stab- och supportträffar och verksamheters medarbetardagar.

Yrkesspecfika nätverk

Nätverk för specfika yrkesroller som HR-specialister och enheternas administratörer.

Specialistutbildningar

Kurser och seminarier för specialistfunktioner exempelvis inköp, elevhälsans medicinska insats och måltidspersonal.

Du kanske också är intresserad av