×
 

Ledarutveckling

AcadeMedia har ett väl utvecklat arbete vad gäller ledarutbildning och strategisk kompetensförsörjning. Genom Academy finns goda förutsättningar för blivande, nya och seniora ledare att utvecklas i sitt ledarskap.

AcadeMedia Academy är sprunget ur AcadeMedias behov av att stödja, stimulera och utmana ledare. Över tid har ett rikt utbud av ledarutbildningar med stor bredd, hög kvalitet och varierat innehåll utvecklats.

Man ler lätt för kvinnan som han har mitt-i-mot sig vid bordet. De är i en konferens

Strategisk kompetensförsörjning

AcadeMedia har tydliga strukturer och verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Kopplat till detta erbjuder Academy ledarutvecklingsprogram som både bidrar till ledares egen utveckling och främjar AcadeMedias interna ledarförsörjning; Målet är att ta vara på, och motivera blivande ledare, samt att möta behovet av att utveckla och utmana högpresterande seniora ledare.

Dessutom erbjuder Academy korta digitala ledarutbildningar, framtagna för att möta identifierade behov från AcadeMedias olika verksamheter. Det kan handla om att genomföra utmanande samtal, leda i lågintensiva kriser och utveckla sin förmåga att ge feedback. Flera av Academys ledarinsatser finns även som öppna utbildningar, tillgängliga inte bara för AcadeMedias medarbetare utan också för alla som är intresserade.

AcadeMedias ledartrappa

Med utgångspunkt i Academys ledarutvecklingstrappa får ledare i AcadeMedia möjlighet till löpande kompetensutveckling, stöd och stimulans utifrån var de själva befinner sig i sin utveckling. Här är några exempel på våra insatser.

Siffran 1

Innan första chefsuppdraget

Talangprogram för blivande ledare

Ny som chef

Mentorsprogram för nya ledare

Webbutbildning – Ny som chef

Chef

Mentor för nya ledare

Ledarforum

Erfaren chef

Mentorprogram för seniora chefer
Strategiska utvecklingsgrupper

Du kanske också är intresserad av