×
 

En stabil ekonomi skapar trygghet och långsiktighet

Idag rapporterar SvT om ekonomin hos Sveriges fyra största skolkoncerner. I artikeln nämns bland annat att AcadeMedia förra året gjorde en vinst på 767 miljoner kronor före skatt. Vinsten efter skatt var 594 miljoner.

Alla siffror som rör AcadeMedias ekonomi finns att läsa i årsredovisningen (länk).

- Vi är ett utbildningsföretag med nästan 700 förskolor och skolor, samt vuxenutbildningar, 18 000 medarbetare och 188 000 förskolebarn, elever och vuxendeltagare. Vårt uppdrag är att erbjuda utbildningar av hög kvalitet till alla som valt oss, och med det uppdraget följer ett ansvar att agera långsiktigt. Det förutsätter att vi har en stabil ekonomi, säger Katarina Wilson, finansdirektör på AcadeMedia.

-Det blir naturligtvis stora siffror när de presenteras rakt upp och ner, de behöver sättas i relation till AcadeMedias storlek. 99 procent av de ersättningar vi får, främst via skolpengen, används till undervisning, betala räntor och skatt, samt till att skapa en buffert för framtiden och till att utveckla våra verksamheter, säger hon.

Ett långsiktigt ansvar

Det överskott som AcadeMedia gör används dessutom till att starta nya verksamheter där det finns behov av fler utbildningsplatser.

-Vi gör långsiktiga åtaganden och investeringar i våra verksamheter. Som ett exempel etablerar vi just nu två stora gymnasiecampus i Stockholm för att möta behovet av fler gymnasieplatser i huvudstaden. Det är långa och kostsamma hyresåtaganden som inte vore möjliga om vi inte hade en god ekonomi, säger Katarina Wilson.

-Det vore inte heller ansvarsfullt att ha en ekonomi som balanserar på en skör tråd. Vi har ett långsiktigt ansvar för våra elever vilket kräver att vi har en buffert mot sämre tider, högre kostnader eller större investeringsbehov. Vi tar vårt långsiktiga ansvar på stort allvar, säger hon.

SvT gör märklig jämförelse

SvT skriver att AcadeMedia har en avkastning på eget kapital på 13 procent och jämför detta med banken SEB.

-Det blir märkligt att jämföra en bank med ett utbildningsföretag på det sättet. Att göra jämförelser är bra men det måste vara relevant. AcadeMedia och SEB har fundamentalt olika verksamheter, skuldsättningsgrad och lönsamhet.  Förra året gjorde vi ett nettoöverskott på 4,5 procent av omsättningen, motsvarande siffra för SEB var drygt 30 procent, säger Katarina Wilson.

- Närmare till hands vore att jämföra med Lernia AB, som dessutom är ett statligt vuxenutbildningsföretag. De har som finansiellt mål att avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 13 procent.  Det blir helt enkelt missvisande att jämföra så vitt skilda verksamheter så som SvT gör, säger Katarina Wilson.

Det är också viktigt att inte förväxla överskott med vinstutdelning, menar hon.

-När media rapporterar är det inte alltid helt tydligt vad de menar när de skriver vinst. I det här fallet menar de alltså vårt resultat före skatt, som förutom att betala just skatt till största del återinvesteras i verksamheten. Det är en liten del av vårt överskott som delats ut till våra ägare de senaste åren, och då ska man också ha med sig att våra ägare gått in med mer pengar än vad som någonsin delats ut, säger Katarina Wilson.

Fakta – vad är avkastning

Avkastning och avkastningsmått används ofta för att utvärdera en investering och kan förenklat beskrivas som ränta - med den stora skillnaden att avkastning inte betalas ut till någon. För att beräkna avkastning utgår man från ett resultatmått, exempelvis resultat före räntekostnader och skatt (EBIT), och sätter det i relation till en tillgång, exempelvis eget kapital. Avkastningsmått är vanliga och kan sättas i relation till olika kapitalmått. För att få en god känsla för om avkastningen är hög eller låg sker analysen ofta i ljuset av andra företag som har liknande risker och kapitalstruktur i sin verksamhet.

AcadeMedia har en stabil underliggande verksamhet, men den är inte utan risker. En stor ekonomisk risk är de långa och stora hyresåtaganden vi gör, hyreskontrakt för skolor är mycket långa, ofta 15-20 år. Det sammanlagda hyresåtagandet var cirka 7,5 miljarder vid utgången av verksamhetsåret 2020/21. Dessa långa hyresåtaganden görs för att vi tar ett långsiktigt ansvar för elevernas utbildning.

AcadeMedias avkastning på eget kapital, om man räknar in våra hyresåtaganden, var 11,7 procent verksamhetsåret 2020/21. Rensat för fastighetsåtagandet uppgick avkastningen till 13,2 procent verksamhetsåret 2020/21.

Som referens – det statliga vuxenutbildningsföretaget Lernia AB har som finansiellt mål att avkastning på eget kapital ska uppgå minst till 13 procent. AcadeMedia har inte ett mål för avkastning på eget kapital. Vårt lönsamhetsmått är i stället marginal. AcadeMedias lönsamhetsmål för rörelseresultatet (EBIT) är att det över tid ska uppgå till 7-8%.

Här finns mer information om AcadeMedias ekonomi - finansiell översikt