×
 

Alice Teodorescu Måwe blir chef för samhällskontakter på AcadeMedia

Alice Teodorescu Måwe startar sin tjänst på AcadeMedia den 17 januari 2022 och kommer att vara en del av AcadeMedias kommunikationsstab.

Fotograf: Rikard Westman

Alice Teodorescu Måwe är för många känd som borgerlig samhällsdebattör. Hon är jurist, och har bland annat varit politisk redaktör på Göteborgs-Posten samt huvudsekreterare för Moderaternas nya idéprogram. Hon har också varit kolumnist i ett antal olika tidningar, som Aftonbladet, Expressen, Affärsvärlden och Fokus.  

– För mig är det fria skolvalet en grundbult i det demokratiska samhället. Det möjliggör klassresor, skapar egenmakt och ger varje individ, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok, förutsättningar att välja skola efter eget intresse.  

– Det centrala är inte om skolan är kommunal eller fristående, utan att den drivs med fokus på kunskap och kvalitet. Vi som värnar det fria skolvalet behöver stå upp för frihetliga principer – att kunna välja och välja bort - och samtidigt inse att alla reformer behöver utvecklas och utvärderas med jämna mellanrum för att fylla sitt syfte, säger Alice Teodorescu Måwe.  

Alice Teodorescu Måwe kommer att vara ansvarig för AcadeMedias samhällskontakter och genom det arbetet bidra till att skapa goda förutsättningar för att kunna bedriva utbildningsverksamheter av hög kvalitet.  

– Alice Teodorescu Måwes skarpa penna och analys kommer att vara en tillgång för oss både i debatten och i vårt interna arbete. Vi behöver utmana oss själva i ett antal frågor och bli bättre på att driva de förslag vi har för att utveckla svensk skola, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.