×
 

Rapporter och presentationer

På denna sida hittar du årsredovisningar, delårsrapporter, samt kvartalspresentationer och webbsändningar. AcadeMedias räkenskapsår omfattar perioden 1 juli till 30 juni.

Ladda ned material här

 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report--
Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Kapitalmarknadsseminarium/
Capital markets seminar

-

-

Presentation Webcast
Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Prospekt/
Prospectus
Rapport Report

-

-

Q1 Rapport Report Presentation Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report Presentation Webcast
Q3 Rapport Report Presentation Webcast
Q2 Rapport Report Presentation Webcast
Q1 Rapport Report

-

Webcast
 Rapport SVReport ENPresentationWebcast
Årsredovisning/
Annual report
Rapport Report

-

-

Bokslutskommuniké/
Year end report
Rapport Report

-

Webcast
Q3 Rapport Report

-

-

Prospekt/
Prospectus
Rapport Report

-

-

Prenumerera

Du kan prenumerera på AcadeMedias finansiella rapporter via email och SMS.

Välj språk / Choose language
Google reCaptcha

Du kanske också är intresserad av