×

 

Finansiell översikt

MSEK, där ej annat anges

Flerårsöversikt

 2019/202019/20
exkl IFRS 16**
2018/192017/182016/172015/162014/152013/14
RESULTATPOSTER
Nettoomsättning12.27112.27111.71510.819.528.6118.1636.372
Jämförelsestörande poster36361-48-23-32-79-35
EBITDA2.4861.102931872827722720614
Avskrivningar-323-323-280-244-208-185-198-164
Förvärvsrelaterade avskrivningar-16-16-16-6-4-2-5-
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar-1.175-------
Rörelseresultat (EBIT)973763635622615535517449
Finansnetto-417-56-69-68-80-127-268-209
Periodens resultat före skatt556707566555535408248240
Periodens resultat efter skatt431549431430416319222189
BALANSPOSTER
Anläggningstillgångar152858.0708.2187.8236.5746.1415.8845.945
Kortfristiga fordringar704971976860695697670654
Likvida medel528528527699579331695562
Långfristiga räntebärande skulder1.9611.9612.2052.2092.22.1162.6093.02
Långfristiga leasingskulder6.299-----
Långfristiga ej räntebärande skulder207232305135114113197131
Kortfristiga räntebärande skulder364364592673516568715469
Kortfristiga leasingskulder915-----
Kortfristiga ej räntebärande skulder1.9652.0882.0302.1031.5771.3821.4251.352
Eget kapital4.8074.9254.5894.2623.4432.992.3042.189
Balansomslutning16.5189.5699.7209.3837.8497.1697.257.161
Sysselsatt kapital7.257.257.3867.1446.1585.6745.6285.679
Nettoskuld1.7971.7972.2662.1792.1332.3422.6292.927
Fastighetsjusterad nettoskuld1.1381.1381.5331.5281.551.8662.2952.563
NYCKELTAL
Omsättning12.27112.27111.71510.819.528.6118.1636.372
Organisk tillväxt inkl mindre förvärv, %5.4%5.4%4.4%5.8%9.0%6.4%3.7%9.8%
Förvärvad tillväxt större förvärv, %--3.2%7.9%0.8%0.4%24.4%14.5%
Förändring i valutakurser, %-0.7%-0.7%0.8%-0.1%0.8%-1.3%--
Rörelsemarginal (EBIT) %7.9%6.2%5.4%5.8%6.5%6.2%6.3%7.1%
Justerad EBIT728728634670638567596485
Justerad EBIT-marginal, %5.9%5.9%5.4%6.2%6.7%6.6%7.3%7.6%
Justerad EBITDA1.0661.066930920850754799649
Justerad EBITDA-marginal, %8.7%9.0%7.9%8.5%8.9%8.8%9.8%10.2%
Nettomarginal %3.5%4.5%3.7%4.0%4.4%3.7%2.7%3.0%
Avkastning på sysselsatt kapital %, (12 mån)10.0%10.0%8.7%10.1%10.9%10.1%10.8%10.0%
Avkastning på eget kapital %, (12 mån)11.4%11.4%9.7%11.2%12.9%12.1%9.9%10.1%
Soliditet %51.5%51.5%47.2%45.4%43.9%41.7%31.8%30.6%
Räntetäckningsgrad ggr15.915.912.510.99.44.82.82.7
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12 mån)1.71.72.42.42.53.13.34.5
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12 mån)1.11.11.61.71.82.52.93.9
Fritt kassaflöde2.257805356688658394573
Kassaflöde från investeringsverksamheten-375-375-559-970-374-386-68-864
Antal årsanställda12.68612.68612.40511.86310.5649.7149.1596.997
MSEK, där ej annat anges

Du kanske också är intresserad av