×
 

Finansiell översikt

MSEK, där ej annat anges

MSEK, där ej annat anges2021/222020/212019/202018/192017/182016/17
Nettoomsättning14 33913 34012 27111 71510 8109 520
Jämförelsestörande poster-64-7361-48-23
EBITDA2 9802 7542 486931872827
Avskrivningar-1 755-1 580-1 513-296-250-212
Rörelseresultat (EBIT)1 2241 174973635622615
Finansnetto-441-402-417-69-68-80
Periodens resultat före skatt784772556566555535
Periodens resultat efter skatt605599431431430416
Balansposter
Anläggningstillgångar17 02415 77315 2628 2187 8236 574
Kortfristiga fordringar704662710976860695
Likvida medel1 137966528527699579
Långfristiga räntebärande skulder7471 8501 9142 2052 2092 200
Långfristiga leasingskulder7 4646 4956 346---
Långfristiga ej räntebärande skulder187162207305135114
Kortfristiga räntebärande skulder1 207195270592673516
Kortfristiga leasingskulder1 1801 0771 010---
Kortfristiga ej räntebärande skulder2 3232 3191 9652 0302 1031 577
Eget kapital5 7585 3054 7904 5894 2623 443
Balansomslutning18 86417 40116 5009 7209 3837 849
Sysselsatt kapital8 1817 7057 2327 3867 1446 158
Nettoskuld9871 2221 7972 2662 1792 133
Fastighetsjusterad nettoskuld2375261 1381 5331 5281 550
Nyckeltal
Omsättning14 33913 34012 27111 71510 8109 520
Organisk tillväxt inkl mindre förvärv, %5,2%8,1%5,4%4,4%5,8%9,0%
Förvärvad tillväxt större förvärv, %1,6%1,6%-3,2%7,9%0,8%
Förändring i valutakurser, %0,8%-1,1%-0,7%0,8%-0,1%0,8%
Rörelsemarginal (EBIT) %8,5%8,8%7,9%5,4%5,8%6,5%
Justerad EBIT1 001939728634670638
Justerad EBIT-marginal, %7,0%7,0%5,9%5,4%6,2%6,7%
Justerad EBITDA1 3981 2951 066930920850
Justerad EBITDA-marginal, %9,7%9,7%8,7%7,9%8,5%8,9%
Nettomarginal %4,2%4,5%3,5%3,7%4,0%4,4%
Avkastning på sysselsatt kapital %, (12 mån)12,6%12,6%10,0%8,7%10,1%10,9%
Avkastning på eget kapital %, (12 mån)12,0%13,3%11,6%9,7%11,2%12,9%
Soliditet %55,3%53,3%51,4%47,2%45,4%43,9%
Räntetäckningsgrad ggr31,627,915,912,510,99,4
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12 mån)0,70,91,72,42,42,5
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12 mån)0,20,41,11,61,71,8
Fritt kassaflöde9221 117805356688658
Kassaflöde från investeringsverksamheten-536-437-375-559-970-374
Antal årsanställda13 82913 36012 68612 40511 86310 564
MSEK, där ej annat anges

Du kanske också är intresserad av