×
 

Finansiell översikt

MSEK, där ej annat anges

MSEK, där ej annat anges2020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/13
Nettoomsättning13 34012 27111 71510 8109 5208 6118 1636 3725 125
Jämförelsestörande poster (ingår i EBITDA)-7361-48-23-32-79-35-14
EBITDA2 7562 486931872827721720614514
Avskrivningar-1 587-1 513-296-250-212-186-203-165-139
Rörelseresultat (EBIT)1 169973635622615535517449376
Finansnetto-402-417-69-68-80-127-269-209-255
Resultat före skatt767556566555535408248240121
Resultat efter skatt594431431430416319222189128
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar15 79015 285821878236 5746 1915 8845 9454 151
Kortfristiga fordringar och varulager658704976860695685671654537
Likvida medel966528527699579331695562338
Långfristiga räntebärande skulder1 8501 9142 2052 2092 2002 1112 6093 0202 308
Långfristiga leasingskulder6 4956 346-------
Långfristiga ej räntebärande skulder16220730513511416319713188
Kortfristiga räntebärande skulder195270592673516573715469207
Kortfristiga leasingskulder1 0771 010-------
Kortfristiga ej räntebärande skulder2 3191 9652 0302 1031 5771 3701 4251 352857
Eget Kapital5 3174 8074 5894 2623 4432 9902 3042 1891 566
Balansomslutning17 41416 5189 7209 3837 8497 2077 2507 1615 026
Sysselsatt kapital7 7187 2507 3867 1446 1585 6745 6285 6794 082
Nettoskuld1 2221 7972 2662 1792 1332 3422 6292 9272 178
Fastighetsjusterad nettoskuld5261 1381 5331 5281 5501 8662 2952 5632 178
Nyckeltal
Omsättning, MSEK13 34012 27111 71510 8109 5208 6118 1636 3725 125
Organisk tillväxt inkl mindre förvärv, %8,1%5,4%4,40%5,80%9,00%6,40%3,70%9,80%-
Förvärvad tillväxt större förvärv, %1,6%0,0%3,20%7,90%0,80%0,40%24,40%14,50%-
Förändring i valutakurser, %-1,1%-0,7%0,80%-0,10%0,80%-1,30%---
Rörelsemarginal (EBIT) %8,8%7,9%5,40%5,80%6,50%6,20%6,30%7,10%7,30%
Justerad EBIT, MSEK934728634670638568596485389
Justerad EBIT-marginal, %7,0%5,9%5,40%6,20%6,70%6,60%7,30%7,60%7,60%
Justerad EBITDA, MSEK1 2971 066930920850753799649528
Justerad EBITDA-marginal, %9,7%8,7%7,90%8,50%8,90%8,70%9,80%10,20%10,30%
Nettomarginal %4,5%3,5%3,70%4,00%4,40%3,70%2,70%3,00%2,50%
Avkastning på sysselsatt kapital %, 12mån12,5%10,0%8,70%10,10%10,90%10,30%10,80%10,00%9,80%
Avkastning på eget kapital efter skatt %, 12mån13,2%11,5%9,70%11,20%12,90%12,10%9,90%10,10%8,50%
Soliditet %53,3%51,5%47,20%45,40%43,90%41,50%31,80%30,60%31,20%
Räntetäckningsgrad ggr27,715,912,510,99,44,52,82,71,8
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)0,91,72,42,42,53,13,34,54,1
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)0,41,11,61,71,82,52,93,94,1
Fritt kassaflöde1 117805356688658394573--
Kassaflöde från investeringar-437-375-559-970-374-386-68-864-95
Antal årsanställda13 36012 68612 40511 86310 5649 7149 1596 997
MSEK, där ej annat anges

Du kanske också är intresserad av