×
 

Finansiell information

Här finner du information om AcadeMedias finansiella mål och hur det går för oss. Historiken sträcker sig tillbaka till 2015/16. Från 1 juli 2019 tillämpar AcadeMedia IFRS 16 Leasing. Tidigare år är ej omräknade. För mer information om effekten av införandet av IFRS 16 Leasing se AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20.
Fyra elever sitter i klassrum och diskuterar matematik. På datorskärmarna visas olika grafer

Finansiell översikt

Här hittar du årsvis finansiell data. Historiken sträcker sig tillbaka till 2015/16.

Finansiella mål

AcadeMedia har fyra finansiella mål. Du kan läsa mer om dem här.

Barn i skolgård spelar basket och springer mot kameran
Tre elever sitter på rad i ett klassrum och ser glada ut.

Säsongsvariationer

AcadeMedias verksamheter har något olika säsongsvariationer. Du kan läsa mer om dem här.

Du kanske också är intresserad av