×
 

Silvija Seres

Porträttbild av Silvija Seres

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i kvalitetsutskottet.

Utbildning: Fil. dr. matematik, Oxford University, civilingenjör datavetenskap, Universitetet i Oslo samt MBA, INSEAD.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på Technorocks AS och Lørn AS. Styrelseledamot i Stiftelsen Det Norske Veritas och Ruter AS. Styrelseordförande i Norsk Rikstoto.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Norsk Ringkringkasting AS (NRK), Oslo Børs ASA, Nordea Bank AB, Norsk Tipping AS, Statkraft AS, Aschehoug AS, Data Respons ASA, Dagbladet Medialab AS, Norman ASA. Medlem i valberedningen för Telenor ASA.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.