×

 

Johan Andersson

Porträttbild av Johan Andersson

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers tekniska högskola. MBA-examen, INSEAD.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Mellby Gård AB. Styrelseordförande i Feralco. Ledamot i Super Advisory Board i  Flowbird. Styrelseledamot i Roxtec AB, Älvsbyhus Intressenter AB, Optik Smart Eyes AB, StudentConsulting Holding AB och Svenskt Näringsliv.

Tidigare befattningar: VD för Smarteyes International AB. Styrelseledamot i Duni AB (publ) och Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieägande i bolaget: via Mellby Gård AB 22 548 641 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen, men inte i förhållande till AcadeMedias större aktieägare.