×
 

Johan Andersson

Porträttbild på Johan Andersson

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers tekniska högskola. MBA-examen, INSEAD.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Mellby Gård AB. Styrelseledamot i Feralco, Roxtec AB, Älvsbyhus Intressenter AB, StudentConsulting Holding AB och Svenskt Näringsliv.

Tidigare befattningar: VD för Smarteyes International AB. Styrelseledamot i Duni AB (publ), Optik Smart Eyes AB och Chalmers Tekniska Högskola. Ledamot i Super Advisory Board i  Flowbird.

Aktieägande i bolaget: via Mellby Gård AB 24 152 981 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen, men inte i förhållande till AcadeMedias större aktieägare.