×
 

Anna Lundmark Boman

Porträttbild på Anna Lundmark Boman.

Född 1973. Arbetstagarledamot sedan 2021, arbetstagarsuppleant sedan 2020, Sveriges lärare. Arbetstagarrepresentant i kvalitetsutskottet.

Utbildning: Fil kand i idrottspedagogik Umeå Universitet, Lärarexamen Växjö Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.