×
 

Anders Lövgren

Porträttbild på Anders Lövgren.

Född 1967. Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 2016, Sveriges lärare. Arbetstagarrepresentant i kvalitetsutskottet och fastighetsutskottet.

Utbildning: Yrkeslärarexamen, Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: 111 aktier.

Oberoende till AcadeMedias större aktieägare, men inte till AcadeMedia och koncernledningen.