×

 

Anders Lövgren

Porträttbild av Anders Lövgren

Född 1967. Arbetstagarledamot sedan 2016, Lärarförbundet.

Utbildning: Yrkeslärarexamen, Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: 111 aktier.

Oberoende till AcadeMedias större aktieägare, men inte till AcadeMedia och koncernledningen.