×
 

Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor. Patrik Adolfson (född 1973) är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer) och har kontorsadress c/o PwC, Torsgatan 21, 113 21 Stockholm.

Du kanske också är intresserad av