×
 

Marcus Strömberg

Porträttbild på VD Marcus Strömberg i en beige kavaj och vit skjorta.

Född 1967. Verkställande direktör för koncernen sedan 2005.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Klara Hill samt i IFOUS innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot Scandinavian Photo, Friskolornas Riksförbund, Styrelseledamot i SIQ och OPG, samt flertalet uppdrag inom Lernia.

Aktieägande i bolaget: 156 969 aktier samt 70 000 teckningsoptioner.