×
 

Lotta Krus

Porträttbild på Lotta Krus.

Född 1971. Chef för grundskolesegmentet sedan 2022. Jobbat på AcadeMedia sedan 2001.

Utbildning: Grundskollärarutbildning från Göteborgs Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag:  utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa gymnasieområde. Ledande befattningar inom Plusgymnasiet och LBS. Lärare Göteborgs stad, Kungsbacka kommun, Vittra

Aktieägande i bolaget: 4 421 aktier 43 000 optioner