×
 

Lisa Oldmark

Porträttbild på Lisa Oldmark.

Född 1964. HR-direktör sedan 2014 och chef för AcadeMedia Academy sedan 2012.

Utbildning: Ett antal olika ledarutbildningar inom Stockholm Stad, Handledarutbildning samt utbildad Organisationskonsult, Humanova.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Tjänsteföretagen Almega och Friskolornas Riksförbund.

Tidigare befattningar: Flertalet ledande befattningar inom Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor och Stockholms stad.

Aktieägande i bolaget: 33 321 aktier samt 55 000 teckningsoptioner.