×
 

Jimmy Kjellström

Född 1979. Administrativ direktör och tf. chef för gymnasiesegmentet sedan 2022. Jobbat på AcadeMedia sedan 2000.

Utbildning: KY-examen, IHM ledarutbildning.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare befattningar: Vice segmentschef för grund- och gymnasiesegmenten

Aktieägande i bolaget:  23,212 aktier och 600 000 konvertibler.