×
 

Jimmy Kjellström

Porträttbild på Jimmy Kjellström

Född 1979. Administrativ direktör sedan 2022 och chef för gymnasiesegmentet sedan 2023. Jobbat på AcadeMedia sedan 2000.

Utbildning: KY-examen, IHM ledarutbildning.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare befattningar: Vice segmentschef för grund- och gymnasiesegmenten

Aktieägande i bolaget:  23,212 aktier, 20 000 optioner och 600 000 konvertibler.