×
 

Christer Hammar

Porträttbild av AcadeMedias Chef Vuxenutbildning, Christer Hammar

Född 1969. Chef för segmentet vuxenutbildning sedan 2015.

Utbildning: Affärsekonom IHM.

Övriga nuvarande befattningar: Ordförande Almega utbildningsföretagen och styrelseledamot Almega tjänsteförbunden.

Tidigare befattningar: VD för Manpower A/S och Proffice Care AB samt vice VD och regionchef för Humana Assistans.

Aktieägande i bolaget: 26 101 aktier varav 888 aktier via närstående, samt 40 000 teckningsoptioner.