×
 

Christer Hammar

Porträttbild på Christer Hammar

Född 1969. Chef för segmentet vuxenutbildning sedan 2015.

Utbildning: Affärsekonom IHM.

Övriga nuvarande befattningar: Ordförande Almega utbildningsföretagen och styrelseledamot Almega tjänsteförbunden.

Tidigare befattningar: VD för Manpower A/S och Proffice Care AB samt vice VD och regionchef för Humana Assistans.

Aktieägande i bolaget: 22 527 aktier varav 888 aktier via närstående, samt 56 000 teckningsoptioner.