×
 

Utdelning

Utdelningspolicy

AcadeMedias syfte är att tillhandahålla god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde kommer främst att återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet samt finansiera framtida verksamhetsutveckling och tillväxt. Styrelsen bedömer att AcadeMedia bör upprätthålla en stark balansräkning och därmed hög finansiell stabilitet. Överskott kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning i allt väsentligt bedöms vara uppfyllda. Detta kan ske genom utdelning och/eller genom inlösen av aktier eller annan alternativ metod givet att alla AcadeMedias aktieägare likabehandlas. AcadeMedias mål är att dela ut cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt.

ÅrUtdelning (kr/aktie)Utdelning (MSEK)
20221,75185
20211,75185
20201,50158
20191,25132
201800
201700
201600
201500
201400
201300
201200

Du kanske också är intresserad av