×
 

Utdelning

Utdelningspolicy

AcadeMedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt. Överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt.

ÅrUtdelning (kr/aktie)
20201.50
20191.25
20180
20170
20160
20150
20140
20130
20120
0

Du kanske också är intresserad av