×
 

Utdelning

Utdelningspolicy

AcadeMedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt. Överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt.

ÅrUtdelning (kr/aktie)Utdelning (MSEK)
20211,75185
20201,50158
20191,25132
201800
201700
201600
201500
201400
201300
201200
00

Du kanske också är intresserad av