×
 

Aktiekapital och historik

Antalet aktier i AcadeMedia uppgår till 105 793 466 stycken och aktiekapitalet uppgår till 105 793 466. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK.

Kortfakta om aktien:

Marknad: Nasdaq Stockholm
Segment: Mid Cap
Sektor: Retail
Handelssymbol: ACAD
ISIN-kod: SE0007897079


Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan bolagets bildande 2011.

BeslutstidpunktHändelseNotFörändring av antalet aktierTotalt antal aktierFörändring av aktiekapitaletTotalt aktiekapital
3/15/2011Nybildning150000500005000050000
5/25/2011Nyemission25,593,4835,643,4835,593,4835,643,483
5/25/2011Nyemission390.935,734,41390.935,734,413
6/30/2011Nyemission4120.4825,854,895120.4825,854,895
8/22/2011Nyemission5663.9466,518,841663.9466,518,841
8/25/2011Nyemission6108.2066,627,047108.2066,627,047
8/22/2011Nyemission71.6036,628,6501.6036,628,650
9/29/2011Nyemission832.6756,661,32532.6756,661,325
1/27/2014Nyemission9356,661,360356,661,360
1/27/2014Nyemission10159.8416,821,201159.8416,821,201
5/9/2014Nyemission114136,821,6144136,821,614
5/9/2014Nyemission121,203,6388,025,2521,203,6388,025,252
1/4/2016Indragning1318,025,25118,025,251
1/4/2016Omstämpling14-8,025,251-8,025,251
1/4/2016Fondemission71,974,74971,974,74971,974,74980,000,000
2/1/2016Apportemission676.09280,676,092676.09280,676,092
6/1/2016Fondemission4,673,90885,350,0004,673,90885,350,000
6/15/2016Nyemission i samband med börsnotering8,750,00094,100,0008,750,00094,100,000
9/29/2016Nyemission15165,00094,265,000165,00094,265,000
4/24/2017Apportemission524.99794,789,997524.99794,789,997
12/21/2017Nyemission10,513,888105,303,88510,513,888105,303,885
6/28/2018Nyemission16160,000105,463,885160,000105,463,885
11/1/2018Omstämpling17 & 18-105,463,885-105,463,885
11/5/2019Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner84,460105,548,34584,460105,548,345
2/12/2021Omstämpling19 & 20-105,548,345-105,548,345
3/8/2021Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner10105,558,34510105,558,345
5/27/2021Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner230,500105,788,845230,500105,788,845
4/3/2022Aktieteckning kopplad till omvandling av konvertibler4,033105,792,8784,033105,792,878
22/9/2022Aktieteckning kopplad till omvandling av konvertibler504105,793,382504105,793,382
25/9/2023Aktieteckning kopplad till omvandling av konvertibler84105,793,46684105,793,466

¹ Varav 50 000 av serie B.5
² Varav 5 585 800 av serie A, 7 682 av serie B och 1 av serie E.
³ Varav 90 000 av serie C1 och 930 av serie D.
⁴ Varav 119 250 av serie C2 och 1 232 av serie D.
⁵ Varav 657 156 av serie A och 6 790 av serie B.
⁶ Varav 107 100 av serie C3 och 1 106 av serie D.
⁷ Varav 1 587 av serie C4 och 16 av serie D.
⁸ Varav 27 000 av serie C5 och 5 675 av serie D.
⁹ Samtliga av serie D.
¹⁰ Varav 158 416 av serie C6 och 1 425 av serie D.
¹¹ Samtliga av serie D.
¹² Varav 1 196 523 av serie A, 7 005 av serie B och 110 av serie D.
¹³ Av bolagets enda aktie av serie E.
¹⁴ Av samtliga stamaktier av serie B respektive serie D till samma slag (1:1) samt av samtliga preferensaktier av serie A samt av serierna C1-C10 till en stamaktie (1:1).
¹⁵ Varav 165 000 C-aktier.
¹⁶ Varav 325 000 C-aktier
¹⁷ 76 758 av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
¹⁸ Varav 248 242 C-aktier

Du kanske också är intresserad av