×
 

Aktien

AcadeMediaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap under kortnamnet ACAD sedan den 15 juni 2016. Aktuell börskurs för AcadeMedias aktie finns att hämta på Nasdaqs webbplats.
Lärare ler framför kameran i ett klassrum där elever skriver medan de pluggar

Aktiekapital och historik

Här finner du information om AcadeMedias aktiekapital samt den historiska utvecklingen sedan bolagets bildande 2011.

Kvinna står vid en whiteboard-tavla och ser glad ut

Utdelning

Nyckeltalsdefinitioner

AcadeMedia tillämpar ESMA’s riktlinjer för alternativa nycketal. Du finner dem och hur vi definierar dem här.

Två personer skriver på en whiteboard-tavla

Du kanske också är intresserad av