×
 

Aktien

AcadeMediaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap under kortnamnet ACAD sedan den 15 juni 2016. Aktuell börskurs för AcadeMedias aktie finns att hämta på Nasdaqs webbplats.
Lärare ler framför kameran i ett klassrum där elever skriver medan de pluggar

Aktiekapital och historik

Här finner du information om AcadeMedias aktiekapital samt den historiska utvecklingen sedan bolagets bildande 2011.

Kvinna står vid en whiteboard-tavla och ser glad ut

Utdelning

AcadeMedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt. Överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt.

Nyckeltalsdefinitioner

AcadeMedia tillämpar ESMA’s riktlinjer för alternativa nycketal. Du finner dem och hur vi definierar dem här.

Två personer skriver på en whiteboard-tavla

Du kanske också är intresserad av