×
 

Visselblåsning (Whistleblowing)

Person som sitter och ritar utifrån en referens på deras mobil
AcadeMedia har sedan 2013 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget.

Denna policy gäller även AcadeMedias internationella verksamheter (idag Tyskland, Norge och Nederländerna). Visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska, tyska och holländska.

AcadeMedias visselblåsarpolicy ligger på vår öppna medarbetarwebb.

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller få misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade. Genom att detta görs får AcadeMedia möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt. Rapporteringsprocessen är flexibel och misstankar kan rapporteras på flera olika sätt.

Du kanske också är intresserad av