×
 

Våra utbildningar

AcadeMedia finns i hela utbildningstrappan, från för- och grundskola till gymnasiet och vuxenutbildningen.

AcadeMedia skapar förutsättningar för människor att utvecklas

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningstrappan. Vi har fler än 17 000 medarbetare som arbetar på någon av våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter. Alla våra barn, elever och deltagare ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål. Alla som valt oss ska också få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Flera barn befinner sig i en skolgård, några barn spelar med en boll på marken

Förskolor

Förskolan är det första steget på utbildningstrappan. Här läggs grunden för barns nyfikenhet och lustfyllda lärande. Vårt systematiska kvalitetsarbete börjar redan i förskolan med gemensamma verktyg för regelbundna uppföljningar av flera olika kvalitetsaspekter.

AcadeMedias förskolor finns inom Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor, Vittra, Espira, Joki, Stepke, Kita Luna, Noblaskolan och Montessori Mondial . Totalt finns det nära 300 förskolor inom AcadeMedia, ett 30-tal av dem är integrerade med en grundskola, 104 av dem finns i Norge (Espira) och 47 av dem i Tyskland (Joki, Stepke, Espira och Kita Luna). Bland förskolorna finns olika pedagogik och inriktningar – en del har stort fokus på djur och natur, andra jobbar medvetet och systematiskt med lekfull matematik, för att nämna två exempel*.

* Siffrorna är hämtade från AcadeMedias årsredovisning publicerad den 27 oktober 2020.

Barn som fokuserar på mäta grädde

Nära 300 förskolor

Fler än 20 000 barn

75 000 luncher från egna kök varje vecka

Grundskolor

AcadeMedia har 75 grundskolor varav 37 med integrerade förskolor. Dessa för- och grundskolor sorterar bland annat under namnen Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy och Vittra. Genom gemensamma namn lyfter vi fram pedagogik och arbetssätt som förenar skolorna i våra olika skolprofiler.

Genom AcadeMedias gemensamma kvalitetsmodell följer skolorna upp elevernas kunskapsutveckling, redan från förskoleklass, och anpassar undervisningen så att varje elev får de rätta förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Detta arbete följer eleven upp i de högre årskurserna.

Två elever sitter bredvid varandra i ett klassrum, en av de sitter vid en dator

75 grundskolor över hela Sverige

Över 25 000 elever

75 procent nöjdhet bland elever

Gymnasieskolor

AcadeMedia har ett stort antal gymnasieskolor med både teoretiska och praktiska inriktningar. Det finns skolor med program och inriktningar inom exempelvis musik, design och teknik samt skolor med mer traditionella program som naturvetenskap, samhälle och ekonomi.

Variationen av utbildningar betyder också att variationen av elever är stor. Praktiska gymnasiet har yrkesinriktade skolor för elever som vill jobba med exempelvis fordon, vård, eller i el- och byggbranschen. NTI gymnasiet är specialiserade på tech, science och IT och på Rytmus studerar musiker som vill kombinera en bra musikutbildning med högskoleförberedande studier.

Det finns 143 gymnasieskolor inom AcadeMedia, indelade i 13 olika varumärken med inriktning mot akademiska studier, tekniska, kreativa eller mer yrkesinriktade utbildningar.

* Siffrorna är hämtade från AcadeMedias årsredovisning publicerad den 27 oktober 2020.

Över 140 gymnasieskolor

Över 35 000 elever

13 verksamheter med olika inriktning

Våra gymnasieskolor

Vuxenutbildningar

Verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs främst inom komvux, yrkeshögskola och arbetsmarknadstjänster. Vi har stor bredd i utbudet av kurser och utbildningar samt många utbildningsformer för att kunna möta varje deltagares unika behov och förutsättningar. Under ett år går cirka 100 000 vuxenstuderande på någon av AcadeMedias vuxenutbildningar.

Flera personer sitter i ett litet konferensrum och har möte, de diskuterar och har färgade papperslappar på bordet

Du kanske också är intresserad av