×
 

Tjej ska fånga en grönboll, hon står utomhus och har en nyckel band som står "rytmus" på.

Transparens

För AcadeMedia är transparens en självklarhet. Dels för att vi till största del finansieras med offentliga medel, dels för att vi vet att det stärker förtroendet för oss som stor samhällsaktör. Vi är transparenta i alla delar av vår verksamhet och redovisar alltid i vilken utsträckning vi når de uppsatta målen.

I vår årliga kvalitetsrapport redovisar vi hur väl vi lyckas med vårt utbildningsuppdrag och i våra finansiella rapporter kan man se hur vår ekonomi ser ut och hur pengarna används. Vi är också öppna med i vilken utsträckning vi når våra hållbarhetsmål.

Vi är alltid tillgängliga för frågor från media och allmänhet och är generösa med att dela med oss av sådant som vi tror att fler kan ha användning av. Detta gör vi bland annat genom att ha ett intranät som är öppet för alla.

Tjej som pluggar i en biblioteks miljö, hon lyssnar på musik och skriver samtidigt som hon gör det på hennes laptop

Vår öppna medarbetarwebb

På vår medarbetarwebb som är öppen för alla, hittar du som medarbetare nyheter, information och stödmaterial som hjälper dig i ditt arbete. Andra är också välkomna!

Hållbarhet

AcadeMedias främsta bidrag till ett hållbart samhälle är vår kärnverksamhet - god utbildning för alla (FN:s 4:e globala mål).

Hand på ett jordklot som liknar en världskarta
Person som sitter och ritar utifrån en referens på deras mobil

Visselblåsning

AcadeMedia har sedan 2013 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget.

Uppförandekod

Vår uppförandekod gäller samtliga medarbetare både i Sverige och utomlands. Den gäller också våra leverantörer, och underleverantörer till dessa.

Fyra barn sitter ner vid en röd matta och lägger ut tetris-liknande av ett pussel