×
 

Oberoende nationella kunskapsmätningar

För att förbättra resultaten i den svenska skolan behöver vi ha tillförlitliga uppgifter om hur väl den svenska skolan lyckas, något som idag saknas. Istället är vi helt beroende av internationella kunskapsmätningar som genomförs med flera års mellanrum. Det innebär att vi inte har de verktyg som behövs för att utvärdera olika förändringar i skolsystemet.

Ett fungerande betygssystem är stabilt och långsiktigt, och införandet av oberoende kunskapsmätningar ökar likvärdigheten, transparensen och mätbarheten och ger möjlighet till uppföljningar av reformer.

Vi föreslår:

  • Att det införs centralt rättade nationella prov som speglar hela utbildningens kunskapsmål
  • Att de nationella proven blir jämförbara över tid
  • Samordning av lärarens betygsbedömning med resultaten av de nationella proven. Det betyder att vi utnyttjar en kombination av lärarens profession och unika information om eleverna med centralt bedömda prov på ett sätt som tydliggör de nationella provens normerande roll och samtidigt stärker den enskilda elevens rätt till en rättvis bedömning

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

När du ställer en fråga behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Svara på den fråga du ställt. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras en månad efter att du skickat in din fråga. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

Du kanske också är intresserad av