×

 

Allmänt skolval

Vi tycker att den svenska modellen med fritt skolval är bra. Det är ett system där varken bostadsadress eller plånbok begränsar föräldrars möjligheter att välja vilken skola deras barn ska gå på.

Möjligheten att få välja skola är viktig för många men vi ser också att skolvalet behöver utvecklas så att fler gör ett aktivt val. Ett allmänt skolval där alla, inte bara vissa, elever gör ett val tror vi skulle bidra till minskad segregation i svensk skola.

Det svenska systemet med friskolor har utvecklats under 30 års tid och idag går nästan 400 000 elever på fristående skolor. Detta ska vi värna, och vi tror att vi kan reformera skolvalet genom att:

  • Införa ett gemensamt och allmänt skolval för alla, med tydlig information om vilka utbildningsalternativ som finns
  • Underlätta nyetableringen av fristående skolor genom att förenkla och effektivisera tillståndsprocessen
  • Göra det lättare för befintliga friskolor att få utöka sin verksamhet till att omfatta fler årskurser och elever. Detta skulle ge fler elever möjlighet att gå på de skolor som idag kan vara svåra att komma in på
  • Samordna skolvalet i kommuner eller regioner med tydliga principer, på samma sätt som inom förskolan och gymnasiet
  • Ge föräldrar möjlighet att ställa sina barn i kö och göra ett skolval vid en viss tidpunkt, vårt förslag från det att barnet är fyra år. När man ställt sig i kö är det en urvalsgrund men inte det enda kriterier för att antas till en skola. Det ska alltså vara viktigt att man använder sin rätt att välja skola
  • Kompletterande urvalsgrunder behöver utformas för att garantera likvärdigheten

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

När du ställer en fråga behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Svara på den fråga du ställt. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras en månad efter att du skickat in din fråga. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

Du kanske också är intresserad av