×
 

Mål och strategier

Pojke i centrum som fokuserar på kasta sin gröna basketboll, bakom honom är tre barn som tittar på
AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom området lärande är ”100% – alla ska i mål”.

Det kan vi bara nå genom att leverera den bästa utbildningskvaliteten inom de områden som koncernen är verksam i. Vi ska dessutom år 2023 vara Europas ledande och mest inflytelserika utbildningsföretag, vilket tar oss allt närmare vår vision att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

För att hjälpa oss dit har vi utvecklat vårt strategiska ramverk, Färdplan 2023, som tar avstamp i de fyra målområden vi ska vara ledande inom: lärande, attraktivitet (både för medarbetare och deltagare), effektivitet och innovation.