×
 

Vår historia

Fyra elever pratar med varandra i en utomhusmiljö.
AcadeMedia bildades 1996, den äldsta verksamheten inom AcadeMedia är dock mycket äldre än så.

Redan 1898 startade Hans Svensson Hermod ”Malmö Språk- och Handelsinstitut” som sedermera skulle utvecklas till det vi idag känner som Hermods.

70 år senare startade nästa verksamhet som idag är en del av AcadeMedia. Året var 1968 och en rumänsk invandrare vid namn Mikael Elias startade NTI. Mikael Elias kom till Sverige 1955 och hans stora intresse var pedagogik, ett intresse som kom att prägla hela hans liv. Hans mest grundläggande tes var att alla individer kan lära – bara man har rätt inställning och rätt förutsättningar. En av hans deviser var Man kan bli vad man vill. Bara man vill. Denna devis lever kvar än idag inom AcadeMedia.

Sedan dess har AcadeMedia hunnit skriva historia. Förskolegruppen Pysslingen grundades 1984 och blev, trots att ett förbud mot bidrag till fristående daghem infördes samma år (den så kallade Lex Pysslingen), först i Sverige med att driva fristående förskolor.

Politiska reformer har sedan dess förändrat marknaden. När friskolereformen infördes 1992 började ett stort antal entreprenörer starta egna skolor och många av de utbildningsföretag som i dag ingår i AcadeMedia, exempelvis Vittra, som grundades 1993, och IT-Gymnasiet, som startades 1998, är ett resultat av denna avreglering.

Tidsaxel

Här hittar du några viktiga milstolpar i AcadeMedias historia.

År 1898

Hermods startar, då under namnet Malmö Språk- och handelsinstitut.

År 1968

NTI bildas. NTI:s inriktning var teknik, och man undervisade via korrespondens.

År 1986

Pysslingen startar och är först i Sverige med fristående förskolor.

 

År 1992

Friskolereformen införs och många entreprenörer startar egna skolor.

År 1993

Grundskoleföretaget Vittra öppnar sin första skola.

År 1996

AcadeMedia bildas.

År 2004

AcadeMedia fokuserar på vuxenutbildning och förvärvar Eductus.

År 2007

Nytt fokus är gymnasiet, första förvärv är NTI. Vi blir ett friskoleföretag.

 

År 2008

Vi går samman Vittras ägare, och blir Sveriges största utbildningsbolag med 70 skolor.

År 2010

EQT blir majoritetsägare i AcadeMedia, och avnoterar aktier-na från börsen.

År 2011

AcadeMedia förvärvar bland annat Pysslingen, ProCivitas och Plushögskolan.

År 2013

AcadeMedia tar över ett antal enheter från JB, skolorna drivs vidare i vår regi.

År 2014

AcadeMedia gör sitt första ut-ländska förvärv, norska Espira med cirka 100 förskolor.

.

År 2016

Tyska Joki blir en del av AcadeMedia, vi åternoteras på börsen  med familjeföretaget Mellby Gård som huvudägare.

 

År 2017

Verksamheten i Tyskland växer snabbt. I Sverige förvärvas Prakt-iska Gymnasiet, Hagströmska Gymnasiet och Movant.

AcadeMedia fortsätter att expandera utomlands genom förvärv av två förskolor i Nederländerna.
Två personer skriver på en whiteboard-tavla

Vår strategi

I vårt strategiska ramverk, Färdplan 2023, tar vi sikte på att vara med och leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi tar avstamp i fyra målområden: lärande, attraktivitet (både för medarbetare och deltagare), effektivitet och innovation.

Utbildning är grunden till allt

Vi jobbar hela tiden för att fler ska få bra förutsättningar att lyckas genom en god utbildning som passar individen. Det gör oss till en viktig samhällsaktör.

Vuxen som håller upp ett barn i en skolgårdsmiljö. Vuxens tröja står det "pysslingen skolor"

Du kanske också är intresserad av