×
 

Vi investerar i våra utbildningar

AcadeMedias viktigaste mål är att skapa förutsättningar för alla barn, elever och vuxenstuderande att nå målen för den utbildning de valt.
Porträttbild av AcadeMedias CFO, Katarina Wilson

Katarina Wilson, CFO på AcadeMedia

99 procent av de ersättningar som AcadeMedia får, främst via skolpengen, stannar i företaget. De används till att skapa bättre utbildningar och fler utbildningsplatser där behov finns. De senaste åren har cirka en procent av omsättningen delats ut till ägare, efter att de övergripande kvalitetsmålen uppfyllts. 

– Vi ska alltid ha en ekonomi i balans, det är vi skyldiga alla de medarbetare, föräldrar och elever som valt oss. De ska vara trygga med att deras förskola, skola eller vuxenutbildningsenhet kan hantera tillfälliga ekonomiska nedgångar, en sådan kan komma om färre elever väljer skolan ett visst år. Att ha en ekonomisk buffert handlar alltså om långsiktighet och stabilitet, säger Katarina Wilson, CFO på AcadeMedia. 

Hur kan ett bolag inom skolsektorn gå med vinst när alla intäkter kommer från skolpengen? 

– Eftersom vi är så stora kan vi förhandla fram bra avtal på allt från lokaler till inköp. Vi centraliserar också mycket av det som inte måste hanteras av enskilda skolor. På så sätt kan verksamheten drivas effektivare än om alla skolor har sin egen administration, säger Katarina Wilson. 

– Alla friskolor, oavsett om det är aktiebolag, stiftelser eller kooperativ, måste ha ett överskott för att överleva. Även kommuner måste över tid ha en ekonomi i god balans och hantera räntor och investeringar precis som alla andra. 

Läs mer om hur företaget drivs, och om vårt resultat i AcadeMedias årsredovisning.

Du kanske också är intresserad av