×
 

Vi vill utveckla den svenska skolan

Som en av landets största utbildningsanordnare förvaltar AcadeMedia ett stort förtroende. Vi ska erbjuda utbildningar av hög kvalitet till alla som väljer oss och vi ska använda de resurser vi tilldelas på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

AcadeMedia är ett långsiktigt utbildningsföretag med ett orubbligt fokus på kvalitet och utveckling. Varje dag går fler än 190 000 barn, elever och deltagare till våra verksamheter, och vår viktigaste uppgift är att ge alla de förutsättningar de behöver för att nå utbildningens mål.

Privata företag i välfärden är en fråga som engagerar många. Friskolor, inte minst större skolkoncerner, ges ofta en central roll i skoldebatten. Många har åsikter och många är också intresserade av vad vi tycker i frågor som rör exempelvis skolval, kösystem, skolpeng, vinster och betyg.

På de här sidorna hittar du information om hur vi resonerar i flera av de här frågorna. Här finns också debattartiklar och de remissvar vi skrivit till olika statliga skolutredningar. Vi har också samlat information om en del av de investeringar i skollokaler som vi gjort de senaste åren.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att ställa din fråga via frågeformuläret längst ner på den här sidan. Du kan också tipsa oss om frågor och ämnen som du tycker att vi borde lyfta på den här delen av vår webbplats.

Vanliga frågor

Debattartiklar

Så investerar vi i svensk skola

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

När du fyller i och skickar in ett formulär behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Svara på den fråga du ställt. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras en månad efter att du skickat in din fråga. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På AcadeMedias publika intranät kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.