×
 

Utbud

Academys utbud och insatser utgår från våra verksamheters identifierade utvecklingsbehov samt AcadeMedias strävan att bidra till medarbetares utveckling.
En kvinna och en man sitter bredvid varandra och diskuterar vid ett möte.

Academys utbud och fokusområden

Pedagogutveckling

Insatser som bidrar till pedagogers möjlighet att förfina och utveckla sin undervisning – för god utbildning till alla.

Ledarutveckling

Insatser och program som möjliggör goda förutsättningar för chefer att leda och utvecklas.

Medarbetarutveckling

Forum och nätverk för att stärka olika yrkesgrupper och specialistroller i AcadeMedia.

Skol- och samhällsutveckling

Samverkan med olika aktörer för att bidra i och lära om utbildningsfrågor nationellt och internationellt.

Öppna utbildningar

Medarbetare i AcadeMedia genomför alla Academys utbildningar på vår interna utbildningswebb. I den mån det är möjligt delar vi med oss av våra insatser till alla som är nyfikna. Här hittar du våra öppna utbildningar.

Du kanske också är intresserad av