×
 

Change through education

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Polen. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Alla 188 000 barn, elever och vuxendeltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Våra 18 870 medarbetare som arbetar på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar, har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. I koncernen arbetar vi utifrån ett gemensamt kvalitetsledningssystem som vi kallar AcadeMediamodellen.

Litet barn springer mot kameran i skolgård

Våra mål

AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom området lärande är ”100% – alla ska i mål”.

Vår vision och mission

AcadeMedias mission är “Change through Education”. Vi vill bidra till nödvändiga och positiva förändringar för individen och samhället som helhet. Vår vision är ”AcadeMedia ska leda utvecklingen av framtidens utbildning”.

Elev i fokus sitter fundersam och lyssnar på lektion

AcadeMedia genom åren

AcadeMedia grundades 1996. Idag samlar vi ett 30-tal skolhuvudmän från förskola till vuxenutbildning. Vi har hela tiden drivits av övertygelsen att utbildning och lärande är grunden till ett bättre och mer hållbart samhälle, en övertygelse vi aldrig släpper.

År 1898

Hermods startar, då under namnet Malmö Språk- och handelsinstitut.

År 1968

NTI bildas. NTI:s inriktning var teknik, och man undervisade via korrespondens.

År 1986

Pysslingen startar och är först i Sverige med fristående förskolor.

År 1996

AcadeMedia bildas.

Läs om vår historia
Tre personer sitter på rad i ett möte, en man verkas intresserad av det hans kollega visar honom på hennes surfplatta

För våra medarbetare

På vår medarbetarwebb som är öppen för alla, hittar du som medarbetare nyheter, information och stödmaterial som hjälper dig i ditt arbete. Alla andra är också välkomna att ta del av vårt stora utbud av utbildningsmaterial, filmer och annat.

AcadeMedia Academy

AcadeMedias interna akademi för kompetensutveckling är motorn som säkerställer att våra medarbetare får bästa tänkbara förutsättningar för ständig utveckling och stimulans.

Glad kvinnlig lärare står i ett klassrum och undervisar elever på vux
Två elever sitter bredvid varandra i ett klassrum, en av de sitter vid en dator

För våra investerare

På våra investerarsidor hittar du all finansiell information om AcadeMedia. Vi har en prenumerationstjänst där den som är intresserad kan prenumerera på finansiell kommunikation från bolaget.