×
 

Ytterligare ett minoritetsspråk hos EdShare

I samarbete med Sameskolstyrelsen har EdShare startat upp ett pilotprojekt för att nationellt öka tillgängligheten till fjärrundervisning i flera av de samiska språken. På plattformen förmedlas redan sedan tidigare undervisning i minoritetsspråken meänkieli och finska.

Samiska är en språkgrupp som talas av ca 30 000 personer. Det är ett minoritetsspråk vilket innebär att alla elever i svenska skolan som har samiska som modersmål har rätt till modersmålsundervisning.

Att ha ett rikt modersmål kommer med många fördelar men utmaningen i Sverige idag är att det är svårt att hitta modersmålslärare i samiska.

-Modersmålet är jätteviktigt för den personliga utvecklingen men också för en djupare kulturell förståelse. Vi hoppas därför att samarbetet mellan EdShare och Sameskolestyrelsen ska kunna bidra till att bemöta lärarbristen och att vi ska kunna nå ut till fler elever som har samiska som modersmål, säger Sara Olsson verksamhetschef hos EdShare.

Fjärrundervisning ökar tillgängligheten

Den utökade undervisningen kommer ske via fjärr. Detta gör att man når ut till fler elever i hela landet och ger dem möjligheten att studera sitt modersmål.

-Sameskolstyrelsens fjärrundervisning startade höstterminen 2015 och har vuxit från 50 elever till idag 275 elever. Vi har 17 stycken anställda lärare som undervisar i tre samiska språk, syd-, lule- och nordsamiska. Fjärrundervisning är viktig för att alla samiska elever ska får möjlighet till undervisning i sitt modersmål, säger Laila Stenberg, rektor Sameskolstyrelsen.

Plattformen som EdShare erbjuder förenar tillgänglig när- och fjärrundervisning med lärarkompetens från Sverige alla huvudmän och skolor. Genom att utöka samarbetet med Sameskolstyrelsen kan man tillsammans erbjuda modersmålsundervisning i fler av de samiska språken.

Om EdShare

Genom att förena tillgänglig fjärrundersvisning och skolkompetens från Sveriges skolor hjälper Edshare rektorer att hitta, eller dela lärarkompetens. EdShare är ett nationellt system som stöttar huvudman att säkerställa lagefterlevnad och beslutsunderlag vid användning av fjärrundervisning. EdShare är en del av Academedia Edtech.

Du kanske också är intresserad av