×
 

Vittra Rösjötorp representerar Sverige i World Education Week

Den 3 - 8 oktober går det livesända globala skolevenemanget World Education Week av stapeln. Vittra International Rösjötorp i Sollentuna är som enda svensk skola utvald att dela med sig av sina erfarenheter som en av de internationella förebilderna.
Vittra Rösjötorp inför World Education Week

– Vi kommer att berätta om hur vår skola bildar nätverk med samhället runt omkring oss och hur vi arbetar för att främja elevernas förståelse för att vara en del i ett större sammanhang och bidra till ett bättre samhälle, säger Lea Colner, rektor för Vittra Rösjötorp.

World Education Week vill bidra till att uppfylla mål 4 i FN:s Agenda 2030 – att säkerställa en inkluderande och likvärdig skola av god kvalitet. Syftet är att sprida lärande och goda exempel mellan skolor i världen. Att uppmärksamma skickliga skolors arbete är också en del av målet med veckan då hundra utvalda skolor från hela världen får möjlighet att berätta om arbetet på sin skola under en global livesändning.

– Utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i världen. Vi är stolta över att Vittra Rösjötorp blivit utvald som den enda skolan i Norden att dela med sig av sitt fina arbete, säger Anneli Wisén, utbildningsdirektör för Vittra.

Global citizenship - ett globlat perspektiv i klassrummet

World Education Week har i år tio områden som de lyfter fram särskilt. Vittra Rösjötorp kommer att dela med sig av sitt arbete inom området ”Global Citizenship”. Carina Semiao är en av lärarna på Vittra Rösjötorp.

– När vi som lärare utgår från ett globalt perspektiv i klassrummet så ger vi våra elever möjligheten att öva sig på att förstå och respektera olika kulturer. Elevernas empatiska förmåga utvecklas när de får inblick i och kan jämföra människors olika livssituationer runt om i världen med sin egen, säger Carina Semiao. 

Adam Danielsson är också lärare på skolan och en av talarna i Vittras livesändning den 7 oktober:

– Det ska bli roligt att få vara med och berätta om vår skolas arbete. Att arbeta i en internationell miljö, som på Vittra Rösjötorp, ger dig en unik möjlighet att ta hela världen in i klassrummet - eller ta klassrummet ut i världen, säger Adam Danielsson.

Se inslaget med Vittra Rösjötorp den 7 oktober

Under hela veckan kommer närmare hundra sändningar att genomföras av skolor från hela världen, i år deltar bland annat skolor från Pakistan, Ecuador, Armenien, USA, Filippinerna, Indien, Ghana, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. Missa inte livesändning från Vittra Rösjötorp som äger rum torsdag den 7 oktober kl 15.00 svensk tid. 

– Våra elever tycker det är väldigt spännande att vi ska vara med och att skolor i hela världen får ta del av hur vi arbetar i Sollentuna. Att på detta sätt få vara internationella förebilder och berätta hur vår skola arbetar med medvetet lärande och vårt samhällsengagemang lokalt är en ära för mig och mina lärare på skolan, säger Lea Colner.

World Education Week är gratis och riktar sig till lärare, skolledare och andra som är intresserade av skola och utbildning. Evenemanget startar på söndag 3 oktober, anmälan görs via denna länk

För mer information om Vittra International Rösjötorp, kontakta gärna rektor Lea Colner.

T4 Education som arrangör av lärarkonferenser

Initiativtagare till World Education Week är organisationen T4 Education och dess partners runt om i världen (däribland TÄNK OM).  T4 arbetar under ledning av Vikas Pota, tidigare chef för Varkey Foundation, en global välgörenhetsfond som arbetar för att utveckla utbildning och förbättra global lärarskicklighet. 

T4 Education har sedan starten våren 2020, utöver World Education Week, bland annat anordnat flera lärarkonferenser med tillsammans över 200.000 deltagande lärare från hela världen. T4 har också genomfört världens största samlade undersökning om lärares upplevelser av och lärdomar från coronapandemin.

Fakta: Om Vittra International Rösjötorp

Vittra International Rösjötorp är en tvåspråkig för- och grundskola i Sollentuna utanför Stockholm med barn och elever från förskola upp till årskurs 6. Vittra har funnits sedan 1993 och har idag 23 samhällsengagerade för- och grundskolor runt om i Sverige. Den röda tråden hos alla Vittraskolor är ett samhällsengagemang med ett fokus på barn och elevers medvetna lärande.