×
 

Vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet Gävle

I beslutet som publicerades idag pekar Skolinspektionen bland annat på brister inom följande områden:

  • Extra anpassningar och särskilt stöd

  • Bedömning och betygssättning

  • Elevhälsans arbete

Extra anpassningar och särskilt stöd

Bedömning och betygssättning

Elevhälsans arbete

– Det utvecklingsarbete som vi redan inlett fokuserar bland annat på nya system för uppföljning av elevernas studieresultat och en förbättrad elevhälsa för att säkerställa att eleverna får rätt stöd. Vi intensifierar nu samtliga åtgärder och sätter in ytterligare resurser, bland annat i form av förstärkt rektorsstöd, säger Susanne Christenson.

Det pågående förbättringsarbetet på skolan omfattar samtliga områden som Skolinspektionen pekar på i sitt beslut. Skolledningen och lärarna kommer nu att accelerera det arbetet ytterligare med stöd av huvudmannen så att bristerna åtgärdas snarast möjligt.

– Vi är medvetna om att vi behöver göra mer för att vända utvecklingen på skolan. Nu tillsätter vi mer resurser i det arbetet för att snabbare få de resultat vi önskar, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för Praktiska Gymnasiet.

Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia i november 2017 och sedan 1 augusti 2018 har organisationen en ny skolledning.  

Ett vitesföreläggande från Skolinspektionen innebär att huvudmannen kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig om inte bristerna åtgärdas i tid.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut i dess helhet: Läs Skolinspektionens beslut

För mer information, kontakta
Susanne Christenson, Utbildningsdirektör Praktiska Gymnasiet
susanne.christenson@academedia.se, 076-704 80 43