×
 

Debattreplik: ”Vinsten är aldrig ett mål i sig för friskolor”

Debattartikeln är publicerad på Dagens Samhälle den 19 april som en replik på en debattartikel den 6 april 2017.

Vi är övertygade om att vi och Lärarnas Riksförbund i grund och botten har samma mål. Vi vill skapa den bästa skolan för alla. En skola där alla inte bara når de formella målen utan också får utveckla sina talanger. För att lyckas med det måste vi alla arbeta tillsammans. Fack och arbetsgivare, offentliga huvudmän och fristående.
Porträttbild av Lisa Oldmark och Marcus Strömberg bredvid varandra

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver i Dagens Samhälle att organisationen är positiv till friskolor – men att man, med Åsa Fahléns ord, ”vågat ifrågasätta vinster”.

Det är bra att Lärarnas Riksförbund välkomnar friskolor. Samtidigt är det tråkigt att se att den partipolitiska debatt som pågår om vilka huvudmän som ska tillåtas, och vilka som inte ska tillåtas, nu fått fäste även här. Frågan om vinster i välfärden är lätt att vinna politiska poänger på.

Men Sverige är det enda land i världen där familjer kan välja den skola som bäst passar dem, oavsett hur tjock familjens plånbok är. I andra länder är de bästa skolorna förbehållna överklassens barn. Antingen är de privatskolor som tar ut höga avgifter, eller så ligger de i bostadsområden med höga bostadspriser. Offentliga/gratis skolor av hög kvalitet har stor inverkan på fastighetspriserna. I Sverige kan alla välja.

Åsa Fahlén representerar många medarbetare hos oss som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Medarbetare som vi tror känner igen sig mycket väl i den historiebeskrivning som hon ger i inledningen av sin artikel.

När friskolereformen kom för 25 år sedan intresserade sig inte förbundet för driftsform, det viktiga var ”att skolan fokuserade på att ge eleverna goda och djupa kunskaper och färdigheter i en trygg studiemiljö”. När friskolorna började etableras var de välkomna komplement till den kommunala skolan – men sedan hände något i debatten. Åsa Fahlén skriver ”Nu går skoldebattens vågor höga och tonläget är gällt. Det handlar om att antingen vara för eller emot vinster”.

Vi håller med om att den politiska debatten låter så. Men verkligheten för våra medarbetare, och Åsa Fahléns medlemmar, ser nog rätt annorlunda ut. För dem, för oss, och gissningsvis även för Lärarnas Riksförbund centralt, är det viktigaste fortfarande samma saker som för 25 år sedan. Oavsett om huvudmannen är offentlig eller fristående.

Skolkommissionen räknade i sitt delbetänkande upp problemen i den svenska skolan, bland andra fallande kunskapsnivå, familjebakgrundens stora betydelse för elevers studieresultat, ökade resultatskillnader mellan skolor och bristen på lärare och skolledare. Problemet är inte fristående skolor, eller ens fristående skolor som gör vinst.

Vårt viktigaste verktyg för att skapa en likvärdig skola är våra medarbetare. Det är de som kan kompensera elever som kommer från hem med låg studievana. Det är de som gör att elever får möjlighet och lust att skapa och nå drömmar. Vi ser i våra årliga medarbetarundersökningar att våra medarbetare trivs. Årets undersökning visar att 85 procent av våra medarbetare är stolta över sin arbetsplats. 81 procent skulle rekommendera den till andra. För oss säger det att medarbetare på friskolor inte alltid är helt överens med andra om det som sägs om deras arbetsplatser.

Vi som arbetar med friskolor vet att vinsten aldrig är ett mål i sig. Vinsten är en förutsättning för att valfriheten ska gälla alla, inte bara ett fåtal. Vinsten är också en konsekvens av vår verksamhet, det är bara genom att våra skolor är bra, och attraherar elever, som vi kan göra ett överskott.

Vi är alltså övertygade om att vi och Lärarnas Riksförbund i grund och botten har samma mål. Vi vill skapa den bästa skolan för alla. En skola där alla inte bara når de formella målen utan också får utveckla sina talanger. En skola där liten som stor blir sedd och uppmuntrad. En skola där alla elever får hjälp att skapa en stabil plattform att bygga en framtid på.

För att lyckas med det måste vi alla arbeta tillsammans. Fack och arbetsgivare, offentliga huvudmän och fristående. När Åsa Fahlén skriver ”Vi behöver få ett konkret och framåtsyftande samtal om den svenska skolan, inklusive friskolornas roll” har hon helt rätt.

Ett sådant samtal måste rimligen handla om vad vi ska göra, och hur vi ska göra, för att skapa en skola för alla, och där alla får bästa möjliga förutsättningar.

Skolans uppgift är just den. Och friskolornas roll är att vara ett alternativ för den som själv vill välja.

Marcus Strömberg
Vd Academedia


Lisa Oldmark
Hr-direktör AcadeMedia