×
 

Vinnare av AcadeMedias ledarutmärkelser 2023

Varje år uppmärksammar AcadeMedia ledare som utmärkt sig i sitt ledarskap under året. Nu är vinnarna i årets kategorier utsedda – ledande på lärande, attraktivitet, hållbarhet, innovativ utveckling och årets team.
Vinnare av AcadeMedias ledarutmärkelser 2023.

Under hösten nominerades ledare och team av kollegor, chefer och medarbetare. Av de nominerade utsågs 15 ledare och team till finalister av en jury och på Ledarforum*, som hölls den 18 januari, presenterades fem vinnare. 

–Vi har så många otroligt skickliga ledare i vår organisation som förtjänar lite extra uppskattning och uppmärksamhet för sitt goda ledarskap. Det är viktigt att fira goda gärningar och ledare och när vi delar ut dessa utmärkelser inför alla ledare och chefer inom AcadeMedia blir det också ett fint tillfälle att lyfta goda exempel och lära av varandra, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia. 

Här presenteras vinnarna med tillhörande motivering och vi får även ta del av vad utmärkelsen betyder för dem.

Ledande på lärande

Anette Wahlgren, verksamhetschef Hermods Yrkeshögskola

Motivering: Anette leder Hermods yrkeshögskola med passion, tillit och starkt fokus på kvalitet och lärande i alla led. Med sitt ledarskap har hon format en god arbetsmiljö som gör att medarbetare rekommenderar och är stolta över sin arbetsplats. Anettes förmåga att främja delaktighet bland medarbetare har lett till ökat engagemang och motivation att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

–Jag tycker att det är en väldigt fin tradition att lyfta fram ledare och verksamheter som lyckats lite extra med vårt viktiga uppdrag under året, då känns det såklart extra roligt både att vara finalist och att också vinna i en kategori. Att det är just kategorin ledande på lärande känns dessutom extra roligt då det ju är lite av kärnan i det vi gör, säger Anette Wahlgren.

Ledande på attraktivitet

Patrik Nyqvist, rektor Drottning Blanka Göteborg Centrum​

Motivering: Patrik är en framstående ledare som genom innovativ kommunikation och sitt sätt att främja nytänkande skapar en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö. Hans systematiska arbete har stärkt samhörigheten bland medarbetarna och ökat kvaliteten i verksamheten. Under Patriks ledarskap blomstrar en arbetsplats där medarbetarna känner sig uppskattade och redo för utmaningar.

–Jag är så klart jätteglad och stolt över denna fina ledarutmärkelse. Speciellt när jag vet hur många duktiga kollegor det finns inom AcadeMedia, säger Patrik Nyqvist.

Ledande på hållbarhet

Lea Colner, Rektor Vittra Rösjötorp​

Motivering: Lea är en ledare som inspirerar och som har en vision som sträcker sig från det lokala till det globala. Med ihärdig systematik och professionalism ser hon utbildning som nyckeln till att lösa dagens och morgondagens utmaningar. Leas verksamhet har framgångsrikt uppmärksammats och belönats med utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". Det är ingen slump att skolan återkommande får internationella besökare som är nyfikna på den verksamhet som Lea format.

–Having "hållbarhet" as one of the categories in AcadeMedia´s Leadership prizes, sets for me the expectation and clear vision that AcadeMedia has with it. It means that AcadeMedia´s mission with sustainability is taken seriously. Vittra´s vision is to contribute to a democratic and sustainable society. At Vittra Rösjötorp we work with sustainable development systematically and in a conscious way, and receiving this prize means that the work that has been done has been noticed and acknowledged. Hopefully we can be a role model for many other schools and organizations, säger Lea Colner.

Ledande på innovativ utveckling

Daniel Larsson, rektor Praktiska Gymnasiet Helsingborg

Motivering: Daniel är en rektor som konstant håller sig ajour med de senaste trenderna och insikterna inom skolvärlden. Han driver aktivt initiativ för att förbättra verksamheten och involverar personalen i beslutsprocessen för att säkerställa framgång. Genom att vara en pilotanvändare för StudyBee har han inte bara utvecklat systemet ytterligare utan har även engagerat hela personalgruppen i strävan efter elevernas bästa. Daniels mod och förmåga att tänka nytt, såsom projekt kring skolbibliotek och hantering av hedersrelaterat våld, visar hans dedikation till att utmana och förnya skolmiljön.

–Det betyder mer än vad jag först trott, med lite distans känns det som ett tydligt kvitto på allt hårt arbete som vi har lagt kring utveckling på Praktiska Gymnasiet i Helsingborg, säger Daniel Larsson.

Årets team

Maria Silverbring, Pysslingen Förskolor Steningehöjden och Clara Norlin, Praktiska Gymnasiet Märsta​

Motivering: Medarbetarna på Pysslingen Steningehöjden och Praktiska Gymnasiet Märsta har framgångsrikt samarbetat för att skapa en meningsfull utemiljö för barnen på förskolan. Genom att främja samarbete mellan olika åldersgrupper har gymnasieelever fått möjlighet att tillämpa sitt yrkeskunnande och skapa värde för andra. Engagemanget och kreativiteten har stimulerat till lärande för alla inblandade och samarbetet har präglats av en stark tillit och ett aktivt deltagande.

–Det här priset betyder såklart mycket för alla som varit med i detta fantastiska arbete. Själva arbetet i sig har stärkt våra relationer och vårt samarbete och bidragit till en fin sammanhållning och att få det arbetet synliggjort och uppmärksammat på detta vis bidrar såklart till att fördjupa den stolthet vi känner och stärker ytterligare motivationen och engagemanget i teamet, säger Clara Norlin.

*Ledarforum är en årlig träff där ledare från AcadeMedias förskolor, skolor, vuxenutbildningar och stödfunktioner finns samlade under ett och samma tak för att inspireras av externa och interna föreläsare, delta i seminarier och gemensamt ta sig an frågeställningar som är viktiga för framtidens utbildning.