×
 

”Vi jobbar i friskola och är stolta över det”

Debattartikeln är publicerad i Skolvärlden 2021-02-05

”Vår drivkraft är att göra bra skola för våra elever. Så som debatten sett ut senaste tiden kan man dessvärre tro något annat”, skriver Malin Bergland utbildningsdirektör, Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig, Jens Levin skolchef, Anne Engardt skolchef på Drottning Blanka Gymnasiet i en debattartikel i Skolvärlden.
Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping

Friskolors vara eller inte vara diskuteras med jämna mellanrum. Självklart ska förutsättningarna för att ge landets elever bästa möjliga skola diskuteras med målet att alla ska få en bra skola. Men att friskolor blir så hårt kritiserade är något som bekymrar oss. Vi känner helt enkelt inte igen oss när friskolor debatteras och vill rikta ljuset mot det arbete som våra rektorer, lärare och elever uträttar i våra skolor.

Idag går nära 100 000 gymnasieelever i Sverige på en fristående gymnasieskola, vilket motsvarar var fjärde elev. Självklart ser det olika ut i olika friskolor, en del är stora andra små, några nischade andra har ett brett uppdrag. Vi arbetar inom Drottning Blanka som är en del av AcadeMedia, och har 27 gymnasieskolor på 23 orter runt om i landet. Våra 7 000 elever läser allt från ekonomi, juridik, internationella relationer till kriminologi, barn- och fritid, hälsa- omsorg eller frisör.

Men varför har vi varit så tysta när debatten pågår för fullt om våra och andra friskolor? En anledning är att vi inte känner igen oss i beskrivningen som ges av de som debatterar. Därför har steget att ta till orda i det offentliga rummet känts långt. De som är kritiska menar till exempel ofta att vi har elever som är mindre resurskrävande än kommunala skolor och att vi inte lever upp till de krav som ställs på oss. Det är inte sant. Vi vet vilka utmaningar våra rektorer och medarbetare ställs inför. Vi vet att bilden som målas upp inte stämmer och är stolta över det arbete som utförs dagligen på våra skolor.

I debatten hävdas inte sällan att fristående skolor mest har elever med goda förutsättningar för att klara sina studier. Det är inte sant. Vi har fler elever än rikssnittet som kommer från hem där man saknar eftergymnasial utbildning och fler elever som är utlandsfödda. Varför pratar man inte om det?

Vår verksamhet är väl fungerande och vi har fantastiska engagerade skolledare och lärare. Kvaliteten på skolorna är drivande i våra prioriteringar. En bärande del är vårt systematiska kvalitetsarbete där vi regelbundet följer upp elevernas resultat. Oavsett förutsättningar ska eleverna ha samma möjlighet att skapa en god framtid. Här är vi på Drottning Blanka med och bidrar till att skapa ett rättvisare samhälle där elever med utmaningar kan välja att ta sig från ett bostadsområde med stora socioekonomiska utmaningar till en skola där de får möjlighet att få den utbildning de drömmer om.

AcadeMedia-koncernen har ibland ifrågasatts i debatten. Vi vill framhålla att det är en fördel för oss att vara del av en stor organisation som har kraft och en övergripande organisation inom juridik, ekonomi, HR, IT, pedagogik och vissa delar av elevhälsa. På det sättet blir det effektivt och rättssäkert i alla led. Det här gör att vi kan lägga kraft på undervisningen, det vill säga eleverna.

Självklart kan vi inte bära ansvar för att andra fristående aktörer agerar korrekt i alla lägen, lika lite som en kommunalt anställd ska försvara alla kommunala huvudmäns agerande. Vi ansvarar för vår verksamhet och arbetar hårt för att följa lagar och förordningar som styr samtliga skolor oavsett huvudman. Här har vi samma förutsättningar som de flesta andra skolor med andra huvudmän. Vi har utmaningar och förbättringsområden precis som alla andra. Vi påstår inte att vi är bäst, utan vill självklart utvecklas och lära oss bli bättre. Här är alla skolor är viktiga för att driva skolutveckling, oavsett huvudman och vi kan lära av varandra.

Vår drivkraft är att göra bra skola för våra elever. Så som debatten sett ut senaste tiden kan man dessvärre tro något annat. Självklart måste vi göra ett bra arbete. Att tro något annat om alla oss som arbetar inom friskola är att tro helt fel. Vi är stolta över vårt arbete inom friskola och vet att vi gör skillnad för eleverna.

Malin Bergland utbildningsdirektör
Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig
Jens Levin skolchef
Anne Engardt skolchef
Drottning Blanka Gymnasiet

Lyssna gärna på Drottning Blanka Podden där det här och många andra ämnen diskuteras.