×
 

”Vi gjorde utvecklingsresan under pandemin”  

Under de senaste åren har Jessica Mozakka, utbildningsdirektör, lett arbetet med att skapa och utveckla Innovitaskolorna. För det framgångsrika samarbetet fick hela teamet, med rektorer och skolchefer, utmärkelsen årets team inom AcadeMedia.

För tre år sedan påbörjades arbetet med att utveckla utbildningarna och skapa tydligare inriktningar. I oktober 2021 blev 28 Pysslingenskolor Innovitaskolor.

- Vi utgick från framgångsfaktorer på våra skolor, forskning och beprövad erfarenhet om elevers lärande och utveckling. Vi landade i tre inriktningar – Explore, Innovate och Balance. Det är kompetenser som barn och elever behöver för att kunna navigera i en föränderlig värld både nu och i framtiden, säger Jessica Mozakka, utbildningsdirektör för Innovitaskolorna.

Alla Innovitaskolornas rektorer har varit delaktiga i arbetet. De har bidragit med både kunskap, engagemang och idéer.

- Vi har träffats både i större konstellationer och i mindre basgrupper för att diskutera och utveckla det som är unikt för våra utbildningar och koppla det till vad som är extra viktigt i respektive verksamhet. 

Den största utmaningen under utvecklingsarbetet är lätt att identifiera. 

- Pandemin gjorde definitivt utvecklingsresan svårare. Den ledde till en ökad arbetsbelastning i alla verksamheter och det fanns hela tiden en stor ovisshet om hur verksamheterna skulle påverkas av restriktionerna, säger Jessica Mozakka.

Hur hanterade ni det? 

- Med hjälp av en gemensam målbild och en stor tillit till varandra, som jag upplever det. Vi har försökt hjälpas åt och vara flexibla. Ibland har vi tvivlat, men i grund och botten har vi varit inställda på att det ska gå. 

För sitt hängivna arbete fick alla ledare som arbetat med att skapa Innovitaskolorna utmärkelsen årets team på AcadeMedias årliga ledarforum. Vad utmärker gruppen?

- Det våra rektorer har gemensamt är att de är nyfikna och innovativa. Vi har höga visioner och ambitioner vilket förutsätter att alla är med och bidrar med sin unika kompetens. 

Innovitaskolorna finns i hela landet, från Landskrona i syd till Kalix i norr, och alla skolor har olika förutsättningar.  Hur kommer ni att arbeta med skolutveckling framåt?

- Utifrån våra nya pedagogiska koncept och upparbetade nätverk underlättar vi för rektorerna att samarbeta, eftersom skolor som liknar varandra har bättre förutsättningar att tillsammans skapa gemensam skolutveckling. Skolorna och medarbetarna lär av varandra och de driver gemensamt utvecklingen framåt. Det gynnar eleverna, säger hon.

Var är Innovitaskolorna om tio år?

- Eftersom vi lever i en föränderlig värld, kommer Innovitaskolan att vara resultatet av över tiotusen elevers lärande och idéer som förverkligats på olika sätt. Vi kommer alltså att leda innovativ skolutveckling och vara en exponentiell samhällskraft att räkna med.  

Du kanske också är intresserad av