×
 

Vi efterlyser en mer nyanserad debatt kring den svenska skolan    

Kritiken mot systemet med friskolor och fritt skolval har blivit mer högljudd de senaste åren. AcadeMedias VD, Marcus Strömberg, tycker att det finns saker som behöver förbättras, men att kritiken ofta är både enkelspårig och onyanserad. 
Bild på AcadeMedias VD Marcus Strömberg

- Alla system behöver utvecklas, det ligger i dess natur. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra egna verksamheter men vi ser också att det krävs mer systemövergripande förändringar kopplade till bland annat skolval, skolpeng och betygsättning. Vi har flera förslag som vi hoppas att politiken kan driva vidare så att skolan får långsiktiga och stabila spelregler, säger Marcus Strömberg.  

En nidbild som inte stämmer överens med verkligheten 

- Det målas ibland upp en bild av att skolan var bättre förr och att vi ska avveckla det system vi byggt upp under tre decennier. Det vore helt fel väg att gå. Det har skett många förändringar i både skolan och samhället sedan friskolereformen infördes, att beskylla det fria skolvalet och fristående huvudmän för de problem som finns i skolan är inte särskilt konstruktivt. Friskolorna är en del av lösningen, säger Marcus Strömberg.  

Efterlyser förändring 

Så, vad är det som behöver utvecklas i svensk skola? Marcus Strömberg ger ett par exempel: 

Betygssystemet:  

- Vi har ett betygssystem med tydliga brister när det kommer till likvärdigheten. Detta har även Skolverket pekat på och det är hög tid att göra något åt det. Vi kan diskutera hur länge som helst om vilka skolor som har de största avvikelserna mellan nationella prov och slutbetyg, men det är att sila mygg och svälja kameler. Grundproblemet ligger på nationell nivå och där behöver staten ta sitt ansvar. 

Nationella kunskapsmätningar:  

- Att vi saknar kontroll över kunskapsutvecklingen i svensk skola är bekymmersamt. Sverige är i princip det enda OECD-landet som saknar nationella kunskapsmätningar, istället förlitar vi oss i allt för hög grad på de internationella mätningar som görs med flera års mellanrum. Vi tycker att man ska utveckla de nationella proven och göra resultaten jämförbara över tid. 

Skolpengen:  

- Det är uppenbart att vi behöver se över skolpengssystemet. Här finns en inbyggd problematik i att kommunerna gör olika beräkningar som är svåra att få insyn i. Vi kan inte ha en situation där friskolor tvingas gå till domstol för att få rätt ersättning från kommunen. Vi behöver tydligare styrning från statligt håll och bättre möjligheter till uppföljning.  

Skolvalet:  

- I grunden är systemet med fritt skolval bra, det ger familjer viktig egenmakt, men vi behöver skruva på det. Dels behöver vi få fler att göra ett aktivt val för att undvika att boendesegregationen späs på ytterligare, dels tycker vi att det vore bra med en gemensam kö till grundskolan, precis som till gymnasieskolan. Det är inte heller rimligt att ställa barn i kö till en specifik skola redan på BB även om det bara behövs till ett fåtal skolor. Vi ser gärna en åldersgräns, förslagsvis när barnet är fyra år. 

Du kanske också är intresserad av