×
 

Vårdnadshavare ger höga betyg till Pysslingen Förskolor

Vårdnadshavare som har barn i Pysslingens förskolor är generellt mycket nöjda med den förskola de valt. Det visar resultaten i årets enkät som besvarats av 6 271 personer.

93 procent svarar att deras barn känner sig tryggt i förskolan och andelen som skulle rekommendera sitt barns förskola till andra ökar från 87 till 88 procent. 

- Att de flesta siffrorna ökar är såklart jätteroligt och ett kvitto på att vårt systematiska kvalitetsarbete för att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning med hög kvalitet fungerar, säger Sara Lindberg, chef för Pysslingen Förskolor. 

Årets enkätresultat visar också att 92 procent av vårdnadshavarna är nöjda med pedagogerna och att 91 procent tycker att barnens lärmiljö är stimulerande. Åtta av tio är nöjda med kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. 

- Det är glädjande att kunna konstatera att vår satsning på ett nytt kommunikationsverktyg burit frukt så snabbt. Att förbättra kommunikationen mellan förskolan och hemmet har varit en högprioriterad fråga för oss, säger Sara Lindberg.