×
 

Välkommen satsning på yrkesutbildningar

Under tisdagen meddelade regeringen att man vill satsa 1,7 miljarder på fler utbildningsplatser för yrkeshögskola och yrkesvux nästa år. Ett välkommet besked enligt Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.

–Vi måste fortsätta att jobba för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt genom kompetensutveckling. Många branscher och företag lider av att de inte hittar den kompetens de behöver anställa för att utveckla verksamheten, säger han. 

–Det är bra att regeringen aviserar ytterligare satsningar och jag hoppas att det kommer ännu mer framöver. Vi vet hur träffsäkra de här utbildningarna är så det är väldigt välinvesterade pengar, säger Christer Hammar. 

Han lyfter också vikten av att finansieringen blir stabil och långsiktig. 

–Det ligger i utbildningarnas natur att de är flexibla och anpassade efter rådande behov på arbetsmarknaden. Men det finns också risker i att kommuner i allt för hög grad förlitar sig på statliga medel. Det är naturligtvis bra att staten tar ett stort ansvar för finansieringen men det behöver också ligga i kommunernas intresse att prioritera de här utbildningarna, säger Christer Hammar. 

–En av de stora utmaningarna vi har är att hitta deltagare till dessa utbildningar. Här krävs en stärkt samverkan mellan stat, kommun, näringsliv och utbildningssamordnare för att lyckas, säger han. 

Ett annat orosmoln är yrkeslärarbristen. Om fler ska utbildas krävs fler som utbildar. 

–Det kan vara en stor utmaning att hitta personer som kan undervisa på de här utbildningarna. Vi behöver fler yrkeslärare i Sverige, både inom vuxenutbildningen och på gymnasiet. Risken är annars att vi inte kan utbilda i den takt som krävs, säger Christer Hammar. 

 

Du kanske också är intresserad av