×
 

Välkommen satsning på yrkesutbildning – men mer behövs 

Regeringen meddelar att man avser satsa drygt 700 miljoner kronor på utbildning för vuxna i vårändringsbudgeten för 2023. Pengarna ska gå till regionalt yrkesvux, yrkeshögskola och studiestöd.

Claudiu Deak, vice segmentschef för AcadeMedias vuxenutbildning, välkomnar satsningen men menar att mer behövs. 

- Vi är naturligtvis positiva till att regeringen satsar på yrkesutbildning, men ännu viktigare är att skapa flexibla och långsiktiga förutsättningar för yrkeshögskola och kommunalt yrkesvux. Och av de pengar som aviseras är det en rätt liten andel som går till yrkeshögskolan. Jag hade gärna sett en mer offensiv satsning där eftersom vi vet hur effektiva dessa utbildningar är när det gäller andel utexaminerade som får jobb, säger han. 

Satsningarna motsvarar cirka 7 400 årsplatser inom regionalt yrkesvyx och 950 årsplatser inom yrkeshögskolan. 

-Yrkesutbildning är en av de säkraste vägarna till arbete. Därför behövs fortsatt satsningar på yrkesutbildning för vuxna, både gymnasial yrkesutbildning inom komvux och eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan, i hela landet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) i ett pressmeddelande. 

Claudiu Deak pekar på att det inte bara är mer pengar till fler utbildningsplatser som behövs. 

- Sveriges tudelade arbetsmarknad, med både en hög arbetslöshet och ett stort behov av utbildad arbetskraft, behöver hållbara satsningar på utbildning och omställningstjänster. Dessa system spelar en avgörande roll för samhällets kompetensförsörjning, säger Claudiu Deak. 

Du kanske också är intresserad av