×
 

Valberedningens förslag till val av styrelse i AcadeMedia AB (publ)

AcadeMedias valberedning lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 30 november 2023 avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson och Håkan Sörman.

Styrelseledamöterna Pia Rudengren och Silvija Seres har meddelat att de avböjer omval.

Valberedningen föreslår nyval av Hilde Britt Mellbye och Marie Osberg till styrelseledamöter.

Hilde Britt Mellbye är född 1961 och har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola (NHH). Mellbye är för närvarande President och styrelseordförande i UNICEF Norge samt styrelseledamot i Ambea AB (publ). Mellbye har tidigare bland annat varit VD för Falck Norge AS (2021-juni 2023), koncernchef för Frisk Gruppen A/S (2020-2021), VD för A/S Vinmonopolet, koncernchef för Norlandia Care Group AS (2010-2016) samt haft ett antal uppdrag som styrelseordförande och ledamot i flera olika bolag.

Marie Osberg är född 1960 och har en civilekonomexamen från Lunds universitet samt en MBA från Webster University, Geneve, Schweiz. Osberg är för närvarande styrelseledamot i ATG, Nordisk Bergteknik AB, Almi AB, Norion Bank AB (tidigare Collector Bank) samt Destination Invest i Göteborg AB. Osberg har tidigare bland annat varit styrelseordförande i Rädda Barnen distrikt Göteborg, haft ett antal seniora positioner inom DNB Bank (2007-2019) samt varit Group Treasurer på Nobel Biocare (1999-2007).

Valberedningen föreslår omval av Håkan Sörman som styrelseordförande.

Valberedningen består av Rune Andersson (Mellby Gård och valberedningens ordförande), Mats J. Andersson (Nordea Fonder), Ola Wessel-Aas (Taiga Fund Management AS) och Håkan Sörman (styrelsens ordförande, adjungerad).

Information om föreslagna styrelseledamöter, valberedningens motiverade yttrande samt valberedningens fullständiga förslag finns på https://academedia.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/ under Årsstämma 2023.

För mer information, kontakta:
Rune Andersson, Valberedningens ordförande
Telefon: +46 70 222 68 05  
E-post: valberedning@academedia.se

Jonas Nordström, chefsjurist
Telefon: +46 72 217 48 35
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 27 oktober 2023 kl 08:00.