×
 

Väl förberedda för högre studier

IT-Gymnasiet har undersökt hur det gått för de elever som gick ut någon av de sex IT-Gymnasierna 2007, alltså för fyra år sedan. Vad gör eleverna i dag? Hur tycker de att skolan hjälpte dem framåt?

Undersökningen visar bland annat att:

  • 42 % av eleverna studerar vid högskola, 8 % genomgår annan utbildning medan 39 % har jobb. 3 % gör militärtjänst, 8 % uppger ”annat” (oftast arbetssökande). Det ska jämföras med riksgenomsnittet, andelen arbetslösa bland ungdomar under 25 år är 23,8%.
  • 88 % av eleverna som gick ut 2007 tycker att IT-Gymnasiet förberett dem väl inför högre studier.
  • 82 % tycker att undervisningen på skolan var Mycket bra eller Ganska bra.

– Vi kan se att eleverna tycker att de hade bra relationer med lärarna, och att vi har bra arbetsmetoder och bra stämning. Det är områden som vi själva identifierat och jobbar mycket med just för att vi vet att det har stor betydelse för hur det går för eleverna när de lämnar oss. Här får vi svart på vitt att vi gör rätt, säger Christine Johnson.

Fakta undersökningen

Undersökningen gjordes av företaget Markör och genomfördes den 18-26 januari 2011. Svarsfrekvensen är 63 % och omfattade 111 personer som gått ut från IT-Gymnasiet i Sundbyberg, Göteborg, Södertörn, Uppsala, Västerås och Skövde.