×
 

Väck lusten till rörelseglädje!

I förskoleåldern läggs grunden för den livslånga rörelseglädjen, något som man som vuxen kan hjälpa till att väcka, stärka och utveckla hos barnen. Att göra rörelse till något roligt och inte ett måste.

- De allra flesta barn, faktiskt mer än 85 procent av Sveriges barn, vistas dagligen i förskolan och tillbringar således en stor del av sin vakna tid där. Det gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelser, motoriska förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor, säger Amanda Cyon, psykolog vid Barnsjukhuset Martina.

En fördjupning i området rörelse, vila och sömn, ingår som en del i den utbildningssatsning som Pysslingen Förskolor gör tillsammans med Barnsjukhuset Martina. Utbildningen är den första i sitt slag inom förskolesverige och leder fram till en certifiering inom barnhälsa. Syftet är att höja kompetensen och skapa ännu tryggare barn och pedagoger. 

- Under förskoleåren grundläggs många av barnens grundläggande motoriska förmågor, såsom balans, stabilitet och koordination, vilka barnen behöver träna på och utveckla, säger Amanda. Fysisk aktivitet påverkar den fysiska och mentala utvecklingen positivt och har stora hälsoeffekter, både på kort och lång sikt.

Få barn når upp till WHO´s rekommendation

Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för barn i åldern 1-5 år är tre timmars daglig fysisk aktivitet av olika intensitet, och av dessa ska minst en timme vara mer kraftfull fysisk aktivitet som leder till hög puls och svettning. Den kan med fördel delas upp flera gånger dagligen och blandas upp med mer lågintensiva aktiviteter eller kort vila. WHO trycker också på att det är viktigt att den tid som barn är stillasittande minimeras.

I en svensk studie från 2017 nådde bara 25 procent av fyraåringarna upp till den minsta mängden, alltså 60 minuter, av mer ansträngande fysisk aktivitet om dagen. En studie från 2020 visar att majoriteten av svenska skolbarn rör sig för lite, där bara två av tio

barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet för skolbarn och ungdomar, vilket är 60 minuter fysisk aktivitet om dagen.

Utveckling av barns grundläggande rörelseförmågor

Under en dag på förskolan finns det många möjligheter att väcka lusten till rörelseglädje samtidigt som de grundläggande röresleförmågorna utvecklas. Ett sätt som förenklar synen på rörelse på förskolan är att tänka sig barns rörelser under dagen utifrån de tre områdena: vardagsaktiviteter, generella rörelsetillfällen och specifik lärarledd rörelseundervisning.

- Vardagsaktiviteter innebär alla möjliga aktiviteter under dagen på förskolan där

barnen rör på sig, till exempel promenaden till och från lekparken. Generella rörelsetillfällen kan vara lek på en lekplats eller i skogen, medans specifik rörelseundervisning är planerad, lärarledd och mer organiserad undervisning, säger Amanda Cyon.

Under dessa tre rörelseområden använder barnen alla sina olika grundläggande

rörelseförmågor men i olika utsträckning. Ett enkelt sätt att ytterligare utveckla dessa är att till exempel låta barnen springa på ojämnt underlag eller hoppa på ett ben en sträcka under promenaden till och från lekparken.

Att manifestera fysisk aktivitet i förskolan

Inom Pysslingen Förskolor arrangeras varje år temadagen “Hela Pysslingen rör på sig” i syfte att lyfta vikten av rörelse i förskolan. Dagen sammanfaller med internationella hjärtdagen den 29 september.

- Pysslingens temadag är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att lägga grunden till barns möjlighet att utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiv, säger Sara Lindberg, verksamhetschef för Pysslingen Förskolor. Att samtidigt kompetensutveckla våra medarbetare i ämnet genom utbildningssatsningen med Barnsjukhuset Martina ger ännu bättre förutsättningar att ge varje barn det den har rätt till, avslutar Sara.   

Du kanske också är intresserad av