×
 

Utredningen av Hermods Sfi-verksamhet i Malmö är klar

Den 19 mars meddelade AcadeMedia att företaget startat en extern och oberoende utredning av dotterbolaget Hermods Sfi-verksamhet i Malmö, efter att en intern granskning visat att verksamheten lämnat in felaktig information till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna. Rapporten är nu klar och bekräftar den initiala bilden.

AcadeMedia informerade den 19 och 21 mars 2018 om att man vid en intern granskning funnit att det rapporterats in felaktig information till Malmö stad i fråga om lärarnas behörighet och att detta kunde leda till en prisreduktion. Experter från revisionsbyrån PwC fick i uppdrag att utreda vad som skett och ge förslag på åtgärder. Tre chefer som känt till den felaktiga rapporteringen arbetsbefriades från sina uppdrag. AcadeMedia har nu tagit emot rapporten och har gjort en första analys av den.

Den externa utredningen bekräftar att AcadeMedias initiala bedömning var korrekt. Hermods i Malmö har skickat in felaktiga uppgifter om vilka lärare som undervisat deltagarna och att flera chefer har känt till detta. Hermods har också brustit i olika rutiner för att säkerställa en fullgod avtalsefterlevnad. Flera åtgärder kommer nu att vidtas på rekommendation av PwC.

Såsom kommunicerats tidigare har Malmö Stad den 12 mars inkommit med ett krav om prisreduktion på minst 4,7 miljoner avseende perioden aug-okt 2017. AcadeMedia bedömer fortsatt att prisreduktionens slutliga storlek kan vara materiell, men att den är beroende på olika faktorer enligt avtalet. Det har också kommunicerats tidigare att Hermods Sfi-avtal med Malmö stad under perioden från start i augusti 2014 till och med februari 2018 omsatt drygt 100 Mkr.

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se