×
 

Utbildning och insamling på samma gång

Elever i trean på Drottning Blankas gymnasiesskola i Skövde samlar in pengar till barn och familjer i Ukraina – som del av kursen samhällskunskap 2.

Eleverna Ester Dahlqvist och Felicia Sköldheden samt lärare Anette Järild berättar hur eleverna i årskurs tre bidrar till UNHCR:s insamling till förmån för Ukraina.

– Min idé var att driva en hel klass som ett UF-företag, det har funkat fantastiskt bra, säger läraren Anette Järild.

Hon får medhåll av Felicia Sköldheden, en av eleverna i klassen:

– Det började som en idé, nu är vi på väg att slutföra och nå ett mål. Vi lär oss saker samtidigt som vi bidrar. Vi hade inte kunnat göra det vi gör om vi inte kommunicerat bra, om vi inte hade skapat en struktur, allt är en process som måste fungera för att det ska bli bra. Det är väldigt kul att vara en del av en sådan process.

I läroplanen står att elever ska omsätta idéer till praktisk handling, något som ofta är lättare på praktiska utbildningar än på teoretiska. När eleverna ville göra en insamling lät Anette Järild dem välja hur de skulle göra. Klassen valde att tillverka pärlarmband och sälja för att få in pengar som sedan ska skänkas till lämplig organisation. Felicia Sköldheden:

– Det var viktigt att hitta något vi kunde göra, och som vi trodde skulle gå hem. De som beställer armband får själva välja hur de ska se ut. Armbanden kostar 35 kronor styck men man får betala hur mycket man vill.

Samordning viktigt

Den som betalat störst summa köpte tio armband för 1000 kronor. Den som betalat mest per armband måste vara den som satte in 500 kronor, utan att beställa något armband. Snittpriset på de 100 armband som sålts är 80 kronor.

När klassen väl bestämt sig för vad man skulle göra, och vilken organisation som skulle få pengarna (UNHCR), organiserade man sig.

– Alla ska och kan ju inte göra allt, vi skapade tre grupper som ansvarar för varsin del. Sedan gäller det att samordna så att allt funkar, det är mer jobb med det än man kan tro, säger Ester Dahlqvist, som tillsammans med Felicia Sköldheden är med i sociala mediegruppen.

Den har bland annat ansvar för instagramkontot, för att sprida kunskap om kriget och om UNHRC, samt om FN:s globala mål. Tillverkningsgruppen pärlar, alltså tillverkar armbanden. Säljgruppen har ansvar för att sälja armbanden i skolan samt att marknadsföra insamlingen lokalt i Skövde, bland annat genom att sätta upp affischer.

Första målet nåddes på en dag

– Klassen började med att sätta ett tydligt mål, vi skulle sälja armband för 5000 kronor. Det målet nådde vi på en dag. Målet dubblerades till 10 000, vi är nästan där och det har bara gått två veckor, säger Anette Järild.

– Med tanke på att de bara har två lektioner samhällskunskap i veckan har de kommit fantastiskt långt, det är väldigt roligt att se.

Initiativet är alltså en del av kursen samhällskunskap 2 och motiveras utifrån det centrala innehållet "tematisk fördjupning i samhällsfrågor". Det motiveras också av examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet som lyder "Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Utbildningen ska också ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.” 

Alla bidrar – och lär sig

-För mig är entreprenörskapet i elevernas arbete så viktigt. Deras drivkraft, deras samarbetsförmåga och kreativitet utvecklas. Det är förmågor som efterfrågas, och som behövs när de kommer ut i arbetslivet, säger Anette Järild.

I projektet arbetar klassen också med annat kopplat till kriget i Ukraina. De har bland annat gjort källkritiska övningar med bilder och filmer som spridits i samband med kriget och lärt sig mer om skillnaden mellan desinformation och missinformation. De har diskuterat orsaker, konsekvenser och pågående åtgärder för att stoppa kriget, liksom krigsbrott och hur man utreder sådana brott.

– Att kunna känna att man bidrar, även om det är en liten sak i det stora hela bidrar vi med något och det tycker jag är viktigt att göra. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. När man ser att insamlingen fungerar, att vårt jobb ger något, känns det väldigt bra, säger Ester Dahlqvist.

Instagram@pearl.for.ukraine